Hur ser ”färdigt” ut?

Ibland är det svårt att veta på vilken nivå en uppgift är ”färdig”, vilka förväntningar som finns. Det kan gälla ett uppdrag på jobbet eller vad man kommer överens om hemma, t ex hur man ska tillbringa semestern. Då kan det hjälpa att diskutera igenom behov och önskat resultat. Vad ska uppgiften resultera i? Vilken …

Läs mer >

Att sätta mål när man söker jobb

Att söka jobb kan vara en ganska slitsam process och att enbart ha målet ”att skaffa ett jobb” har sina begränsningar. Genom att tänka igenom och sätta upp smarta, vardagliga mål kan man göra jobbsökandet tydligare och skapa en mer tillfredsställande känsla av att man kommer framåt i sin process. Det är i många fall …

Läs mer >

Kvinna som funderar över sina motiv

Vad är målet bakom målet? Om målorienteringsteorin

Vilken inställning man till målet kan påverka mer än vi tror. Vi ska därför prata om målorienteringsteori – eller goal achievement framework som det också kallas. Människor drivs av mål, stora och små, varje dag. Många är små och omedvetna. Andra är stora, medvetna och något som man kanske lägger stor energi och kraft på …

Läs mer >

En hand med en kompass

När målet styr fel

Det finns många fördelar med att använda mål på rätt sätt. Man når ett högre resultat, det skapas ett fokus och det blir lätt att se när man är framme. Men det är inte en schablonmässig lösning som passar i alla situationer. Mål och målstyrning behöver anpassas till önskat resultat, situationen och vem eller vilka …

Läs mer >