Vad ikigai är

Vad betyder ikigai?

Ikigai är ett japanskt ord som direktöversatt på svenska betyder “värdet med att leva”. Det används oftast synonymt med “det som ger meningsfullhet i livet”, “anledningen till att gå upp på morgonen” eller “anledningen till att finnas till”. Men trots att det skrivits en hel del om ordet finns det en ganska stor förvirring kring …

Läs mer >

Kvinna som funderar över sina motiv

Vad är målet bakom målet? Om målorienteringsteorin

Vilken inställning man till målet kan påverka mer än vi tror. Vi ska därför prata om målorienteringsteori – eller goal achievement framework som det också kallas. Människor drivs av mål, stora och små, varje dag. Många är små och omedvetna. Andra är stora, medvetna och något som man kanske lägger stor energi och kraft på …

Läs mer >