Hur ser ”färdigt” ut?

Ibland är det svårt att veta på vilken nivå en uppgift är ”färdig”, vilka förväntningar som finns. Det kan gälla ett uppdrag på jobbet eller vad man kommer överens om hemma, t ex hur man ska tillbringa semestern. Då kan det hjälpa att diskutera igenom behov och önskat resultat. Vad ska uppgiften resultera i? Vilken …

Läs mer >

Voffo gör di på dette viset? Att tolka egna och andras beteenden

Vår hjärna vill förstå omvärlden och arbetar hela tiden med att hitta samband och förklaringar till det som händer runt omkring oss. Det formar vår bild av omvärlden och skapar ”tumregler” om hur saker och ting hänger ihop. En fördel med att skapa tumregler är att vi inte behöver tänka så mycket nästa gång något …

Läs mer >

Att hitta motivation när man jobbar hemifrån

Hur är det med motivationen? Det kan vara en utmaning att hålla sig motiverad när man jobbar hemifrån. Distansarbete och isolering börjar sätta sina spår på många sätt, inte minst i motivationen för att jobba. Vad kan du tänka på för att hantera din egen eller dina medarbetares motivation? Genom insikter om hur vår motivation …

Läs mer >

Kvinna som funderar över sina motiv

Vad är målet bakom målet? Om målorienteringsteorin

Vilken inställning man till målet kan påverka mer än vi tror. Vi ska därför prata om målorienteringsteori – eller goal achievement framework som det också kallas. Människor drivs av mål, stora och små, varje dag. Många är små och omedvetna. Andra är stora, medvetna och något som man kanske lägger stor energi och kraft på …

Läs mer >

En hand med en kompass

När målet styr fel

Det finns många fördelar med att använda mål på rätt sätt. Man når ett högre resultat, det skapas ett fokus och det blir lätt att se när man är framme. Men det är inte en schablonmässig lösning som passar i alla situationer. Mål och målstyrning behöver anpassas till önskat resultat, situationen och vem eller vilka …

Läs mer >