Vilken förändring behöver du i ditt liv?

Ge dig själv möjlighet att hitta dina svar, dina mål och dina vägar!

Vad behöver du för att komma vidare?

Genom personlig coachning får du stöd att ta nästa steg till att bli den du vill vara

Livet kan kännas utmanande emellanåt.

Det kan vara att allt snurrar för snabbt, att man kastas från det ena till det andra eller att det inte händer något alls, att man har stått och stampat på samma ställe för länge. Då kan det vara tryggt och värdefullt att ha någon att resonera med som hjälper till att hitta vägen fram.

Ibland är viljan och målet tydligt och fokuserat, det kan handla om att tappa några extra kilon, nå önskade resultat i träningen eller att förändra karriären. Ibland är situationen mer otydlig; ett stressigt liv, någonting är ur balans eller en osäkerhet som är svår att sätta fingret på. Med hjälp av en coachande samtalsteknik får du hjälp att hitta dina svar, dina mål och dina vägar. Du får hjälp att utmana dig själv, fokusera på det som känns meningsfullt och att ta nästa steg till att bli den du vill vara.

Vid vissa typer av frågeställningar som t ex vid stress eller om man är i en konflikt kan coachningen varvas med genomgång och utbildning i olika verktyg som underlättar hanteringen av situationen, t ex hur kroppen hanterar stress, mental träning, mindfulness etc.

Vad vill du förändra? Vad skulle få ditt liv att bli enklare?

Coachning börjar alltid med ett kostnadsfritt första möte för en diskussion kring vad just du behöver och vad coachning kan ge dig. Tveka inte att kontakta oss!

Det är inte lätt att gå åt rätt håll
om man inte vet vart man ska

Vad är coachning?

Genom coachning får klienten hjälp att hitta sina egna svar på de utmaningar som har uppstått och att därigenom utnyttja hela sin potential. Det är inte en terapeutisk metod eller ett mentorskap utan en samtalsteknik och en verktygslåda för att identifiera och belysa olika aspekter av en fråga.

Det kan i grunden röra sig om vad som helst – stresshantering, relationer, karriär eller privatliv – för att klienten ska hitta fokus och rätt balans i tillvaron.

Forskning har kunnat visa på ett antal positiva effekter av coachning. Exempel är förbättrad måluppfyllelse, livskvalitet, arbetsrelaterat välbefinnande, resiliens, hopp, optimism och självförtroende samt lägre nivåer av depression, ångest och stress.

Hur arbetar man?

Coachning börjar med ett första kostnadsfritt samtal för att diskutera vilka olika utmaningar som finns, hur coachning fungerar och hur vi på bästa sätt arbetar tillsammans.

Tillsammans utforskar coach och klient sedan vilka frågeställningar som bör vara i fokus. För varje frågeställning identifieras vad som är viktigt, vad som ger motivation och hur tydliga mål kan skapas kring detta. Man utforskar normalt också vad som behövs för att ta sig dit och vilka hinder som kan tänkas dyka upp på vägen för att se vilka steg som krävs för att ta sig mot målet.

Ola Karlsson är certifierad coach (ICC) och följer ICCs etiska riktlinjer.

Kontakta oss för att se hur ett coachingupplägg kan se ut för dig
– första mötet är alltid kostnadsfritt!