Får människor
plats i er digitala
organisation?

Den viktigaste resursen ni har kommer alltid att vara analog

Är er organisation anpassad för dagens utmaningar?

Se till att skapa bra samspel mellan människa och organisation

Dagens organisationer står inför utmaningar som inte setts förut.

Tillsynes motstridiga krav måste hanteras samtidigt såsom stenhård konkurrens, kostnadspress och behoven att vara så relevanta och skräddarsydda som möjligt.

Digital transformation är i princip ett måste – och att organisationsstruktur, processer, mål och kontrollsystem är anpassade för den nya verkligheten. Men det räcker inte. Om det inte finns plats för den oundvikligt analoga komponenten, människan, kommer det inte att fungera. Alla medarbetare måste få den tydlighet, de resurser och det utrymme de behöver för sitt arbete.

Genom att utgå från er organisations omvärld, strategi och behov kan vi arbeta tillsammans med att se till så att alla delar strävar åt samma håll – och att medarbetare såväl som chefer har förutsättningarna för att prestera och samverka på bästa sätt.

Om det inte finns plats för den analoga komponenten människan, kommer den digitala transformationen inte att fungera.

Är ni anpassade för er värdefullaste resurs – medarbetarna?

Snabba förändringar, korta deadlines, överflöd av information och känslan av osäkerhet är några av faktorerna som skapar stress och ohanterbara situationer i dagens organisationer.

Forskningen är rätt tydlig: stress motverkar kreativitet, samarbete, välmående och innovationskraft. Hjärnan begränsar aktivt sina valmöjligheter och sin empati i en stressituation i ett försök att förenkla och därmed slippa undan stressen snabbare. En människa som mår bra och inte är stressad har i motsats tillgång till hela sin hjärna och har större möjligheter att utöka sin kompetens, kombinera kunskap till något nytt, har tid att fundera ut nya lösningar och har bättre energi för att samarbeta.

Är företagets ledarskap, processer och styrsystem anpassade både för den flexibilitet som behövs och för att stödja tydlighet och fokus i det dagliga arbetet? Och är dessa strukturer anpassade för den oundvikliga analoga komponent som finns i alla organisationer – medarbetarna?

Kontakta oss idag för en diskussion om hur Ni får er organisation att fungera bättre!