Förändra ditt liv med coaching!

Genom personlig coachning får du stöd att ta steget mot den du vill vara.

Vad behöver du för att komma vidare?

Lever du det liv du vill ha – eller finns det sådant du vill ändra på?

Ibland är det svårt att veta vad som är nästa steg i livet.

Är du på en plats i livet som du är nöjd med? Eller känner du att det saknas något? Behöver du skapa förändring, men vet inte hur eller var du ska börja?

Kanske snurrar allt på alltför snabbt. Du kastas från det ena till det andra och kämpar för att hålla näsan över vattenytan. Även om varje minut är uppbokad känner du att du inte hinner med någonting. Du förstår att det inte är hållbart och behöver skapa plats för dig själv i ditt eget liv.

Eller så är känslan att det inte händer något alls. Allt är som det alltid har varit och känslan att du har stått och stampat på samma ställe för länge gnager. Du behöver skapa förändring som som får dig att utvecklas och ta tillvara på livet.

Vad vill du förändra?

Ibland är viljan och målet tydligt och fokuserat, det kan handla om att tappa några extra kilon, nå önskade resultat i träningen eller att förändra karriären. Ibland är situationen mer otydlig; ett stressigt liv, någonting är ur balans eller en osäkerhet som är svår att sätta fingret på.

Då kan det vara tryggt och värdefullt att ha någon att resonera med som hjälper till att hitta vägen fram. Med coaching lär du dig att se nya möjligheter, förbättra dina relationer och hitta hållbara lösningar – på det sätt som är rätt för dig.

Med hjälp av en coachande samtalsteknik får du hjälp att hitta dina svar, dina mål och dina vägar. Du får hjälp att utmana dig själv, fokusera på det som känns meningsfullt och att ta nästa steg till att bli den du vill vara.

Vad vill du förändra? Vad skulle få ditt liv att bli enklare?

Coachning börjar alltid med ett kostnadsfritt första möte för en diskussion kring vad just du behöver och vad coachning kan ge dig.

Det är inte lätt att gå åt rätt håll
om man inte vet vart man ska

Genom coaching hittar du dina egna svar

Coaching handlar inte om att någon annan ska berätta för dig vad du borde göra. Det handlar om att du själv hittar dina egna svar, inom dig. Som coach hjälper jag dig att ta reda på vad du behöver. Vad du vill ha mer av i livet – och vad du inte vill ha. Jag stöttar dig i din utveckling och hjälper dig att hitta hållbara svar och lösningar som passar för dig.

Med hjälp av en coachande samtalsteknik får du stöd att hitta dina svar, dina mål och dina vägar. Du får hjälp att utmana dig själv, fokusera på det som känns meningsfullt och att ta nästa steg till att bli den du vill vara.

När vi jobbar med vissa områden, som stress, visar jag dig olika verktyg och tekniker som hjälper dig att hantera dina känslor och tankar kring det du går igenom. Det kan vara uppgifter, utbildningsmaterial eller övningar i till exempel andningsteknik och mindfulness.

Varför coaching och vad är det egentligen?

Coaching passar dig som vill utveckla dig själv, ditt liv och få en förståelse för den du är, oavsett om du har ett konkret område som du vill jobba med – eller bara känner att något fattas eller inte är bra, men inte vet vad.

Coaching utgår alltid från dig, dina förutsättningar och vad du vill uppnå. Som coach hjälper jag dig att se nya perspektiv, utforska vad du vill och hur du ska ta dig framåt för att få det liv du vill ha.

Det kan i grunden röra sig om vad som helst – stresshantering, relationer, karriär eller privatliv – du väljer var du behöver lägga fokus för att skapa en bättre tillvaro.

Den forskning som finns om coaching har kunnat visa på ett antal positiva effekter. Exempel är förbättrad måluppfyllelse, livskvalitet, arbetsrelaterat välbefinnande, resiliens, hopp, optimism och självförtroende samt lägre nivåer av depression, ångest och stress.

Coaching kan hjälpa dig att:

  • Få ökad förståelse för dig själv och andra.
  • Få tillgång till nya perspektiv och verktyg att använda i vardagen.
  • Ta reda på vad som verkligen är viktigt för dig.
  • Skapa bättre balans mellan arbete och fritid.
  • Bryta gamla mönster och skapa nya vanor som du mår bra av.
  • Bli mer medveten om dina beteenden och hur du kan ändra dem.
  • Ta ansvar för dig själv, din situation och de förändringar du vill göra i ditt liv.
  • Sätta tydliga mål för dig själv och skapa förutsättningarna för att nå dem
  • Bli mer närvarande, accepterande och tacksam över vad du har.

Så fungerar coaching:

1. Vi startar med ett första kostnadsfritt samtal för att diskutera vilka utmaningar du har, hur coachning fungerar och hur vi på bästa sätt arbetar tillsammans. Du får möjlighet att känna att personkemin stämmer och hur vi fungerar ihop.

2. När du har bestämt dig börjar vi coachingen. Tillsammans utforskar vi de frågeställningar som du vill och behöver jobba med. Våra möten är präglade av närvaro, öppenhet och där jag ställer kraftfulla och utmanande frågor.

3. För varje frågeställning skiljer vi ut vad som är viktigt, vad som ger dig motivation och hur tydliga mål kan skapas kring det. Vi utforskar också vad som behövs för att ta dig dit du vill, vilka hinder som kan tänkas dyka upp på vägen och vilka steg som krävs för att ta dig mot målet.

Varje coaching anpassas individuellt och du väljer vilket ämne eller vilken del av livet du vill utveckla och växa i. Coaching är en investering du gör för din egen skull och det är en spännande resa att skapa mer av det du vill ha i ditt liv.

Lite om mig som coach

Jag heter Ola Karlsson och har haft förmånen att jobba med människor under större delen av livet. Jag har en bakgrund som ekonom, strategikonsult och affärsutvecklare. Jag är utbildad och licensierad coach genom International Coaching Community (ICC), instruktör i mindfulness och har en kandidatexamen i psykologi samt en magisterexamen i ekonomi.

Jag har ett stort intresse för hur vi människor fungerar och hur vi kan skapa ett liv där vi både kan må och prestera bra. Jag tycker att det är viktigt att vi strävar efter vårt autentiska jag och tillåter oss att möta vår sårbarhet, att vara de människor vi är. Och att vi kan göra detta med kärlek, omtanke och medkänsla.

Jag har sett många människor skapa de liv de vill ha, få energi och motivation tillbaka efter en utmattning, komma på att de vill utbilda sig till ett nytt jobb, bryta med relationer där de inte mår bra eller stärka relationer som de vill ha i sitt liv.

Oavsett om det handlar om att byta jobb, fördjupa dina relationer eller lära känna dig själv bättre, är du varmt välkommen till mig. 

När du vänder dig till mig som coach ska du veta att jag är certifierad coach (ICC) och följer ICCs etiska riktlinjer. Det innebär bland annat att jag har tystnadsplikt och värnar om din personliga integritet.

Boka ett samtal!

Boka ett introduktionssamtal via Zoom. Det är kostnadsfritt och förpliktar inte till någonting. Du kan i lugn och ro efter samtalet fundera igenom om coaching passar dig.

Sagt av tidigare klienter:

“Ola är inlyssnande och intresserad. Bra på att lyssna och anpassa sig efter klientens önskemål. Han ger konkreta tips men även ett bra bollplank för tankar och idéer. Jag kan varmt rekommendera Ola till andra, då han har hjälpt mig så mycket framåt i livet.”

Jens

“När jag sökte mig till Ola präglades min tillvaro till stor del av en känsla av meningslöshet och hopplöshet. Redan efter första coachingen med Ola kändes det som att han med hjälp av sina frågor lyckades få mig att lyfta blicken och se på min tillvaro på ett lite klarare sätt. Varje coachingtillfälle med Ola präglades just av en känsla av självklarhet och jag gick därifrån med huvudet lite högre och en lättare känsla i kroppen.”

Sara

“Ola är en väldigt empatisk lyssnare som verkligen hör, både det jag sa och det jag inte sa. Under coachingen ställde han utmanande frågor och gav mig hemuppgifter som hjälpte mig att tänka nytt och att våga ta beslut kring min arbetssituation.”

Boka gärna ett första introduktionssamtal!
Du kan alltid kontakta oss direkt om du har några frågor!