Hur mår ni på jobbet?

Ger ni medarbetarna förutsättningarna för att göra ett bra jobb?

Behöver ni komma ett steg vidare?

Ikigai hjälper din organisation att må och fungera bättre!

Välmående människor ger effektiva och väl fungerande organisationer.

Ikigai AB arbetar med att kartlägga, analysera och åtgärda organisatoriska och psykosociala problem. Genom gedigen kunskap och forskningsbaserade verktyg arbetar vi fram lösningar som ser till såväl helheten som delarna. Metoderna anpassas för varje uppdrag. Det kan t ex röra sig om processanalyser, coachning av chefer och medarbetare, föreläsningar kring stresshantering och välmående eller kurser i mindfulness.

Det övergripande syftet är att ge alla de bästa förutsättningarna för att göra sitt jobb.

Kontakta oss idag för en diskussion om hur vi kan få dig och din organisation att må och fungera bättre!

Lösningarna ska hantera både helheten och delarna

Är ni anpassade för er värdefullaste resurs – medarbetarna?

I en snabbt föränderlig omvärld behöver de flesta företag ständigt anpassa sig för att leverera i framkant. Det ställer stora krav på organisation och medarbetare och skapar ofta stora påfrestningar. Man behöver vara kreativ, snabb och effektiv – något som kan vara svårt att kombinera. Detta leder ofta till stress i organisationen, på strukturer, processer eller för människorna.

Är företagets ledarskap, processer och styrsystem anpassade både för den flexibilitet som behövs och för att stödja tydlighet och fokus i det dagliga arbetet? Och är dessa strukturer anpassade för den oundvikliga analoga komponent som finns i alla organisationer – medarbetarna?

Stress drar ned effektiviteten

Stress är något som påverkar hela samhället idag och på arbetsplatsen kan stress och andra psykosociala bekymmer skapa stora problem med samarbetsproblem, konflikter, effektivitetsförluster, kostnader för sjukskrivningar och frånvaro. Problem och kostnader som kan vara svåra att tydliggöra i verksamheten. Dessutom har lagkraven skärpts betydligt de senaste åren och lagt stort ansvar på arbetsgivaren att arbeta med den psykosociala hälsan på arbetsplatsen.

Exempel på uppdrag:

Kontakta oss idag för en diskussion om hur Ni kan må och fungera bättre!