Har ni problem med stress?

Bygg bort stressen och bli effektivare, kreativare och samarbeta bättre

Springer ni för fort för länge?

Stressa mindre och bli effektivare!

Genom att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön kan man säkerställa de bästa förutsättningarna för att få jobbet gjort och dessutom undvika stora direkta och indirekta kostnader.

Forskning visar att människor som mår bra är effektivare, ser mer möjligheter och helheter, tar in mer information, är mer kreativa, skapar mer sociala band och bygger även motståndskraft mot eventuella framtida bekymmer. Dessutom har organisationer med bra sociala band bättre samarbetsklimat, högre lojalitet, bättre informationsflöden och är mer flexibla i att anpassa sig till förändrade omständigheter.

Ikigai arbetar bl a med forskningsbaserade enkätverktyg för att ta kartlägga hur det ser ut i organisationen idag för att därigenom hantera problematiken på bästa sätt.

Hur ser det ut i din organisation? Arbetar ni medvetet och förebyggande med stressen? Eller har ni medarbetare som mår dåligt och en organisation som har stora dolda kostnader i ineffektiviteter, begränsat samarbete och hög sjukfrånvaro?

Kontakta Ikigai för en diskussion om hur ni kan skapa en välmående och effektiv organisation!

Arbetsmiljöverkets skärpta föreskrifter ställer stora krav på att förebygga och hantera stressituationer

De faktorer som påverkar den arbetsrelaterade stressupplevelsen mest:

  • Hur arbetsbelastningen upplevs
  • Upplevelsen av krav i och kontroll över arbetet
  • Om monetära och sociala belöningssystem är som förväntat
  • Samklang mellan värderingar
  • Graden av social gemenskap på arbetsplatsen
  • Graden av rättvisa i organisationen, t ex vid beslut, befordringar och belöningar

Skapa en högre effektivitet och undvik onödiga kostnader

Arbetsmiljöverket uppskattar den direkta kostnaden för en utmattningssjukskrivning till ungefär 400.000 kronor. Därtill kommer en hel del indirekta kostnader och problem, både för dem som är kvar på arbetsplatsen och för den som är sönderstressad och kan få en lång väg tillbaka till arbetslivet.

Det kan vara lätt och bekvämt att avfärda bekymmer med stress som ett individuellt problem. Men arbetsrelaterad stress är enligt forskare mer knutet till arbetsmiljön än till eventuella personliga drag hos medarbetaren. Arbetsmiljöverkets skärpta föreskrifter ställer också större krav på arbetsgivaren att förebygga och hantera de stressituationer som uppkommer.

Kontakta oss idag för en diskussion om hur Ni kan förebygga och hantera stressproblematik bättre!