Vad gör att du går upp på morgonen?

Hitta det som skapar energi och meningsfullhet

Vilken är din väg i livet?

Hitta din ikigai!

Ikigai är ett japanskt ord som ungefär betyder “meningen med livet” eller “anledningen till att gå upp på morgonen”.

Meningsfullhet i livet är något som är centralt för oss alla. Det kan dock kännas svårt att hitta det i en värld som går på högvarv, där så mycket bedöms efter prestation och där sociala medier hela tiden får oss att jämföra oss med andra.

Ikigai handlar om känslan av meningsfullhet i vardagen, att se sig själv och att vara medveten om det som är viktigt för en själv.

Vi kan hjälpa dig att hitta känslan av ikigai och meningsfullhet på två sätt. Det ena är genom personlig ikigaicoachning. Vi arbetar då med en serie steg som syftar till att skapa större tydlighet kring vad som är viktigt för dig, vad som ger dig energi och vad som är meningsfullt för dig. Läs mer nedan och kontakta oss för en första, kostnadsfri diskussion om hur vi kan hjälpa dig.

Vi kommer inom kort också att att lansera en kurs i att hitta ikigai och meningsfullhet. Genom föreläsningar och övningar får du då möjligheten att själv arbeta med olika frågeställningar som leder fram till insikter om vad som är meningsfullt för dig. Anmäl dig nedan för att få förhandsinformation om kursen.

Vad ger dig känslan av meningsfullhet?

Under uppbyggnad:
Kursen “Att hitta meningsfullhet i livet”

Människor har i alla tider funderat kring meningsfullhet i livet. I vår kurs tar vi avstamp i Aristoteles funderingar kring ett bra liv och kopplar det till den senaste forskningen kring meningsfullhet. Med begreppet ikigai som grund går vi igenom hur man kan se på meningsfullhet och vilka faktorer som bygger känslan av ikigai och meningsfullhet i livet.

Vad som ger meningsfullhet är högst personligt. Vad som kan vara viktigt för den ene kan upplevas som helt ointressant för någon annan.

Vi har inget datum för när kursen kommer att lanseras, anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev nedan, då kommer du att få information när kursen är färdig.

Läs också mer på vår blogg om meningsfullhet och ikigai, t ex att vi själva väljer vår meningsfullhet eller varför vi pratar om meningsfullhet istället för om meningen med livet.

I den kommande kursen:
Välj vad som är din meningsfullhet och ikigai

Genom övningar som finns i varje avsnitt får man möjlighet att reflektera över sig själv och vad som känns betydelsefullt. Genom att veta vem man är och vart man är på väg skapas ett tydligt fokus. I övningarna arbetar vi t ex med:

  • Dina värderingar och styrkor
  • Vad som känns viktigt och meningsfullt för dig
  • Vad som ger dig energi och drivkraft

Allt ökar din självinsikt och för dig närmre till din känsla av ikigai och meningsfullhet. Att skapa ditt eget svar på vad som är meningsfullt i livet.

Vi har inget datum för när kursen kommer att lanseras, anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev här intill, då kommer du att få information när kursen är färdig.

Personlig coachning i att hitta sin ikigai

Processen att arbeta med sin ikigai är lite mer styrd än vid vanlig coachning då stegen är förutbestämda. Syftet är att skapa en helhetsbild över vad som ger meningsfullhet och olika möjligheter att stärka dessa drivkrafter i sin vardag. Man dock kan när som helst växla mellan processerna om det har dykt upp något som behöver hanteras.

Coachningen ger klienten hjälp att hitta sina egna svar och därigenom utnyttja hela sin potential. Det är inte en terapeutisk metod eller ett mentorskap utan en samtalsteknik och en verktygslåda för att identifiera och belysa olika aspekter av en fråga.

Coachning börjar alltid med ett kostnadsfritt första möte för en diskussion kring vad just du behöver och vad coachning kan ge dig.

Kontakta oss idag för att se hur ett coachingupplägg kan se ut för dig
– första mötet är alltid kostnadsfritt!