Vad vill du förändra?

Vilka är dina mål?
Hur vill du ta dig dit?

Skulle du ha nytta av ett bollplank?

Vi hjälper dig med det du vill förändra!

Ett hållbart ledarskap ser till att både ledaren och laget orkar sträckan ut.

Ibland kan det vara otydligt hur man ska kunna välja i en föränderlig värld och nå framåt, både för chefer och medarbetare. Det är därför viktigare än någonsin att skapa tydlighet; i verksamheten, i mål och i prioriteringar. En chef behöver ta hand om både sig själv och sina medarbetare och ibland behövs det ett bollplank för att hitta de lösningar som känns bra.

Vill du få stöttning i att hantera stressade medarbetare – eller din egen stress? Hantera konflikter på arbetsplatsen? Utvecklas som ledare?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan coacha dig att nå dina mål!

Det är viktigare än någonsin att skapa tydlighet;
i verksamheten, i mål och i prioriteringar.

Se till att använda
hela din potential

Genom coachning får klienten hjälp att hitta sina svar på de utmaningar som har uppstått och att därigenom utnyttja hela sin potential. Det är inte en terapeutisk metod eller mentorskap utan en samtalsteknik och en verktygslåda för att identifiera och belysa olika aspekter av en frågeställning.

Det kan i grunden röra sig om vad som helst – stresshantering, ledarskapsutmaningar, karriär eller privatliv – för att klienten ska hitta fokus och rätt balans i tillvaron.

Forskning har kunnat visa på ett antal positiva effekter av coachning. Exempel är förbättrad måluppfyllelse, livskvalitet, arbetsrelaterat välbefinnande, resiliens, hopp, optimism och självförtroende samt lägre nivåer av depression, ångest och stress.

Om man inte vet vart man ska spelar det ingen roll vart man går

Coachning är ett sätt att få hjälp i en förändring och hitta energi för att komma vidare. Tillsammans utforskar coach och klient vad som är viktigt, vad som ger motivation och hur tydliga mål kan skapas kring detta. Man utforskar normalt också vad som behövs för att ta sig dit och vilka hinder som kan tänkas dyka upp på vägen.

Coachning börjar med ett första kostnadsfritt samtal för att diskutera vilka olika utmaningar som finns, hur coachning fungerar och hur vi på bästa sätt arbetar tillsammans.

Ola Karlsson är certifierad coach (ICC) och följer ICCs etiska riktlinjer.

Kontakta oss idag för att se hur coachning kan hjälpa dig framåt!