Tre perspektiv på meningsfullhet i arbetet

Vi lägger vanligtvis en stor del av vår tid på arbetet, vilket gör att det kan ha stor påverkan på vår känsla av meningsfullhet. Det kan handla om arbetsuppgifter, verksamhetens syfte eller om gemenskapen med kollegor. Något som också påverkar är vår inställning till arbetet, vilket ger olikheter i vad och var vi människor skapar …

Läs mer >

Mindfulness som en väg till autenticitet

Att vara autentisk är en tydlig väg till ökat välmående och bra relationer. Men hur kan man arbeta med sin autenticitet? Ett sätt är att träna mindfulness, som inte bara ger goda effekter för hälsa, minskad stress och högre välbefinnande. Bland effekterna finns också ökad självinsikt, mer balanserad självbild, mer autentiskt beteende och en större …

Läs mer >

Ett venndiagram med cirklarna vad du älskar, vad du är bra på, vad världen behöver och vad du kan få betalt för. I mitten hittar man drömjobbet.

Hur du hittar drömjobbet

Att hitta meningsfullhet i det vi jobbar med är bland det viktigaste man kan göra. Vi tillbringar stor del av vårt liv på jobbet och det är ofta där det går att använda sina styrkor på ett bra sätt. Det finns en del olika möjligheter att skapa meningsfullhet i arbetet; här ska vi titta på …

Läs mer >

Vi kan välja vad som är meningen med livet

Vad är meningen med livet för dig?

Har du något svar på frågan om meningen med livet? Det är en fråga som kan upplevas som stor och övermäktig. Och vem är det egentligen som bestämmer vad som är meningsfullt? … vi formas utifrån vår kultur, våra förutsättningar, våra egenskaper och hur vi lever våra liv. Ur detta väljer vi vad som är …

Läs mer >

Flicka med förstoringsglas som söker meningsfullhet i livet

Sök meningsfullhet istället för meningen med livet

Att söka meningen med livet kan vara en utmaning. Det kan dock vara klokt att börja med att fundera på vad det egentligen är man söker. Och fundera på om det inte är bättre att söka efter meningsfullhet. Att prata om meningsfullhet i livet kan ofta vara mer hjälpsamt. Meningsfullhet är någonting som kan variera …

Läs mer >