Vad har vi för nytta av att vara glada?

Vi strävar ofta efter att vara glada, tillfredsställda och andra positiva känslor. Förutom att det såklart är en skön känsla, hur kommer det sig att vi kan känna t ex glädje och vad gör de för nytta?

Livet har sina oundvikliga upp- och nedgångar. Vi behöver möta dem alla och tillåta oss att känna det vi känner. Men om vi förstår lite om hur positiva känslor fungerar kan det bli lättare att förstå oss själva och skapa goda vanor. Vanor som utvecklar förmågor som sedan gör det lättare att hantera de perioder i livet som är tuffare att ta sig igenom.

Forskaren Barbara L. Fredrickson har funderat på vad positiva känslor har för funktion egentligen. Hon menar att de hjälper oss att skapa resurser och bygga förmågor, något hon kallar “broaden & build”-teorin.

Negativa känslor begränsar vårt handlingsutrymme

Det kan vara enklare att förstå varför vi känner negativa känslor. Är vi ledsna kanske vi behöver tröst och trygghet. Är vi arga vill vi försvara oss, sätta gränser och kanske tom gå till attack på ett eller annat sätt. Om vi tänker tillbaka på vår bakgrund som stenåldersmänniskor så handlade det ofta om hot vi behövde hitta en snabb lösning på. Det fanns inte tid att fundera igenom alla tänkbara möjligheter, det gällde att snabbt reagera och hantera hotet. Ofta handlade det om att slåss eller fly. Negativa känslor leder därför ofta till några enstaka alternativ att agera på.

Positiva känslor öppnar upp våra handlingsmöjligheter

Positiva känslor kan ur detta perspektiv ses som en motsats. Känner vi oss glada, tillfredsställda eller kanske kärleksfulla öppnar vi upp för en rad olika beteenden. Det är beteenden som kanske vid första anblick verkar vara utan direkt funktion. Vi är kanske nyfikna på hur något fungerar och vill ta reda på mer bara för att det verkar kul. Vi är kanske öppna och sociala. Vi känner oss kanske lekfulla och känner för att spexa, busa, dra ett skämt eller skicka memes till varandra. Eller så känner vi oss helt enkelt nöjda och tillfredsställda när vi betraktar vår egen situation. Vi ser det som är värdefullt och hur allt hänger ihop i det stora hela.

Fredrickson argumenterar för att dessa beteenden “breddar och bygger” våra förmågor. Om de negativa känslorna fick oss att fokusera på en enstaka sak och handling,  “breddar” de positiva känslorna vår uppmärksamhet och vårt tänkande. Vi lägger helt enkelt märke till fler saker och är mer kreativa och hittar fler möjliga lösningar. Detta “bygger” också nya förmågor;  intellektuellt, socialt och fysiskt. Lekfullheten och nyfikenheten leder förmodligen till att man lär sig nya saker och förstår sammanhang bättre. Öppenheten och glädjen skapar en bra grund för nya sociala kontakter och därmed nya vänner och ökad social tillhörighet. Kanske blir glädjen också aktiva lekar eller att man utforskar gamla och nya aktiviteter med nya ögon.

Vad innebär detta rent praktiskt?

Fredrickson menar alltså att positiva känslor skapar positiva spiraler. Att den positiva känslan öppnar upp för att utforska och skapa fler positiva känslor. Och att man kan starta spiralen genom att fokusera på aktiviteter som ger oss små (eller stora) positiva känslor. Det kan t ex röra sig om meditation, en hobby eller spendera tid i naturen. Genom att medvetet uppleva positiva känslor kan vi börja känna oss mer öppna för nya erfarenheter och möjligheter.

Ett annat sätt är att sträva efter att vara nyfiken. Positiva känslor öppnar våra sinnen för nya idéer och möjligheter. Det kan leda oss att utforska nya intressen och hobbies, prova nya saker och utmana oss i våra personliga och professionella liv. 

Ytterligare ett sätt kan vara att omge sig med positiva relationer. Positiva känslor är smittsamma. Att vara runt andra som upplever positiva känslor kan vara till hjälp att känna oss mer positiva själva.  Det kan också göra att vi skapar en krets av människor som kan hjälpa oss att växa och utvecklas.

Vi kan också öva på att känna tacksamhet. Tacksamhet är en kraftfull (positiv) känsla som kan hjälpa till att bredda vårt tänkande. Genom att fokusera på det vi är tacksamma för, flyttar vi vårt perspektiv från det vi saknar till det vi har. Det tränar vår uppmärksamhet och hjälper oss att se fler möjligheter i livet.

Livet har sina oundvikliga upp- och nedgångar. Vi behöver möta dem alla och tillåta oss att känna det vi känner. Men om vi förstår lite om hur positiva känslor fungerar kan det bli lättare att förstå oss själva och skapa goda vanor. Vanor som utvecklar förmågor som sedan gör det lättare att hantera de perioder i livet som är tuffare att ta sig igenom.

Vill du ha hjälp att reflektera över vad som viktigt för dig och den förändring du vill göra? Coaching är ett bra stöd för att göra tillvaron tydligare, hitta sina drivkrafter och skapa mål kring det som är viktigt. Jag hjälper människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta mig gärna eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Getty Images/Unsplash

Läsa mer:
Fredrickson, B. L. (1998). What Good Are Positive Emotions? Review of general psychology : journal of Division 1, of the American Psychological Association, 2(3), 300–319. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.300

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link