Riskerna med att följa sin passion

Att känna passion för något är normalt bra och en fantastisk källa till drivkraft i livet. Dock finns det också risker med att följa sin passion då den kan leda oss fel om vi inte är uppmärksamma.

Var öppen för dina passioner och utforska gärna nya områden som kan bli givande passioner i framtiden. Men undvik att de går ut över andra viktiga områden i ditt liv.

Passioner – och dess risker

Att ha passion för något är oftast en bra sak. Det innebär att ha ett (eller flera) ämnen, områden eller aktiviteter som vi gillar särskilt mycket, något vi älskar att göra. Vi får ofta välmenande råd om att “följa vår passion” eller att vi ska sträva efter att “hitta vår passion”. 

Det kan dock finnas några fällor med att följa sin passion. Vi har tidigare pratat om några bekymmer. T ex om vi tror att det finns ett rätt svar som är förutbestämt och oföränderligt, eller att ens passion alltid ska vara rolig. Men det finns andra risker också, här ska vi nämna några:

Att ha en passion kan bli en press

En hel del människor har inte en tydlig passion. Kravet att ha och följa sin passion kan då bli en stress, vilket kan leda till känslor av otillräcklighet eller självtvivel.

Att ha en passion är inget måste för att känna meningsfullhet. Och om man vill utforska sina passioner kan det vara en spännande resa i sig självt.

Passionen kan bli en honungsfälla

Även om passionen kan vara en fantastisk drivkraft finns det också en risk att vi försummar andra delar av livet. Vi människor har behov av flera olika saker. Det kan handla om utveckling och förändring men också om återhämtning, vila, och social gemenskap. Att enbart fokusera på sin passion kan göra att viktiga relationer försummas med ensamhet som följd. Det ensidiga fokuset och den ständiga strävan kan också lägga grunden för utbrändhet.

Det finns olika sorters passion

Det kan också vara klokt att fundera lite över var den ursprungliga drivkraften kommer ifrån. Forskare har kategoriserat passion i två grupper: harmonisk och tvångsmässig passion.

Harmonisk passion

Harmonisk passion uppstår när drivkraften helt kommer från inre motivation. Man gör aktiviteten för att man gillar att göra den, för dess egen skull. Det är helt självvalt och en del av den egna självbilden, dock utan att vara avgörande. Man väljer själv fritt och kravlöst att utföra aktiviteten. Man är också öppen för de olika upplevelser som kan uppstå och kan välja andra aktiviteter då detta behövs.

Harmonisk passion är kopplat till positiva känslor samt högre livstillfredsställelse och meningsfullhet.

Tvångsmässig passion

Tvångsmässig passion är när det finns yttre motivation bakom passionen, åtminstone delvis. Med yttre motivation menas att aktiviteten i sig är ett medel för att nå något annat. Även om man tycker mycket om aktiviteten, ges den en (alltför) stor betydelse för den egna självbilden. Den tvångsmässiga passionen är därför ofta kopplad till att leva upp till egna eller andras förväntningar för att känna sig värdefull, omtyckt eller accepterad. 

Med denna typ av passion kan man få ett stort, nästan okontrollerbart, behov att få utöva sin passion. Detta kan leda till att man engagerar sig i den trots att det kan olämpligt för egen eller andras skull. Exempel på det skulle kunna vara om man tränar trots att man är skadad eller att utövandet går ut över annat i livet. 

Tvångsmässig passion är till viss del relaterat till ångest och depressiva tendenser och en lägre livstillfredsställelse.

Se till att passionen berikar ditt liv

Det är absolut inte fel att följa sina passioner, det kan vara en fantastisk drivkraft. Men det finns också några fällor att se upp med:

Var öppen för dina passioner och utforska gärna nya områden som kan bli givande passioner i framtiden. Men undvik att de går ut över andra viktiga områden i ditt liv.

Vill du ha hjälp att reflektera över och utforska meningsfullhet, syfte och mål? Coaching är ett bra stöd för att skapa tydlighet kring vad som är viktigt och meningsfullt för dej. Du är varmt välkommen att kontakta mig eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Vill ni arbeta med syfte och meningsfullhet på ett bättre sätt i din organisation och ge såväl verksamhet som medarbetare ny energi?  Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat känslan av mening på er arbetsplats och gett er bättre fokus!

Foto: Getty images, Unsplash

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link