En man framför sin lyxiga sportbil

Skilj på mål och effekt

När man funderar kring olika mål i livet kan det vara en bra idé att även fundera kring de effekter man vill uppnå med dem. Vi kan lätt fastna i att målet är det viktigaste att uppnå, när det oftast är en underliggande effekt vi vill åt. Genom att skilja på mål och effekt blir …

Läs mer >

En man med bestämd blick som står i startblocken på en löparbana, med hög motivation att göra ett riktigt bra lopp

Vad är motivation?

Vad är egentligen motivation? Vi tycker ofta att det är självklart, men det finns en del missuppfattningar kring vad det är och inte är. Vi ska i detta inlägg försöka reda ut begreppen lite. Motivation är i sig ett neutralt ord. Det talar bara om att vi har en drift och en anledning att göra …

Läs mer >

Att skilja på inre och yttre värderingar

Vissa värderingar och mål fokuserar på något vi tycker är värdefullt i sig självt. Andra värderingar och mål fungerar mer som ett medel för att nå någonting annat. Värderingen att det är viktigt att tjäna pengar kan vara ett typiskt exempel på det senare. Pengar är i sig ingen nytta, det handlar vad pengar representerar …

Läs mer >

Hur ser “färdigt” ut?

Ibland är det svårt att veta på vilken nivå en uppgift är “färdig”, vilka förväntningar som finns. Det kan gälla ett uppdrag på jobbet eller vad man kommer överens om hemma, t ex hur man ska tillbringa semestern. Då kan det hjälpa att diskutera igenom behov och önskat resultat. Vad ska uppgiften resultera i? Vilken …

Läs mer >

Share via