Amor Fati – att älska sitt öde

Amor fati är ett uttryck som på svenska betyder “älska ditt öde”. Tanken kommer från stoikerna som menade att man skulle omfamna allt som hände i ens liv. Att allt som händer, oavsett om det är bra eller dåligt, leder dig framåt i livet. Insikten i att allt är föränderligt kan skapa möjligheten att ta …

Läs mer >

Share via