En man som ligger i en hängmatta

Prokrastinera mera? Om att aktivt eller passivt skjuta upp saker

Att skjuta upp saker, att prokrastinera, brukar oftast ses som någonting dåligt. Men när man tittar lite närmre på fenomenet kan man skilja på aktiv och passiv prokrastinering. Den aktiva har ett syfte och ger också ofta ett gott resultat, medan den passiva är förknippat med negativa effekter. Vad skiljer dem åt? Att prokrastinera passivt …

Läs mer >

En man framför sin lyxiga sportbil

Skilj på mål och effekt

När man funderar kring olika mål i livet kan det vara en bra idé att även fundera kring de effekter man vill uppnå med dem. Vi kan lätt fastna i att målet är det viktigaste att uppnå, när det oftast är en underliggande effekt vi vill åt. Genom att skilja på mål och effekt blir …

Läs mer >

Två kvinnor som håller om varandra och skrattar

Tre behov som skapar motivation

I motivationsforskningen kan man se tre grundläggande behov som driver oss. Att fundera kring dessa behov kan hjälpa oss att hitta våra drivkrafter eller identifiera det som inte riktigt fungerar idag. Vi har behov av att kunna styra vårt eget agerande, att kunna hantera och påverka vår omvärld och att känna att vi har meningsfulla …

Läs mer >

Ett stekt ägg i en stekpanna där äggulan symboliserar det du kan kontrollera, äggvitan det du kan påverka och stekpannan det man varken kan påverka eller kontrollera

Fokuserar du på det du kan påverka?

Vi påverkas av många olika saker i tillvaron; vädret, elpriser, oroligheter i världen, barnens dagshumör, partnerns vanor med soppåsen, kollegans agerande, vårt sömnbehov och önskan att komma ut och röra sig mer – för att bara nämna några. Men det kan vara lätt hänt att vi fokuserar på fel saker. Att vi lägger vår energi …

Läs mer >

En man med bestämd blick som står i startblocken på en löparbana, med hög motivation att göra ett riktigt bra lopp

Vad är motivation?

Vad är egentligen motivation? Vi tycker ofta att det är självklart, men det finns en del missuppfattningar kring vad det är och inte är. Vi ska i detta inlägg försöka reda ut begreppen lite. Motivation är i sig ett neutralt ord. Det talar bara om att vi har en drift och en anledning att göra …

Läs mer >

Share via