En hand med en kompass

När målet styr fel

Det finns många fördelar med att använda mål på rätt sätt. Man når ett högre resultat, det skapas ett fokus och det blir lätt att se när man är framme. Men det är inte en schablonmässig lösning som passar i alla situationer. Mål och målstyrning behöver anpassas till önskat resultat, situationen och vem eller vilka …

Läs mer >

Kvinna som skriver ned sina mål i en skrivbok

Hur ska man formulera sitt mål?

När man har en idé om vad man vill uppnå och valt typ av mål, vad är nästa steg? Det är att tänka igenom hur man ska formulera sitt mål. Hur vi beskriver och tänker kring målet kan ha en avgörande effekt på hur och när målet nås. Människor drivs av mål, stora och små, varje …

Läs mer >

En skylt med olika vägval

Vilket mål passar dig bäst?

Att det är viktigt att arbeta med mål är något som de flesta känner till. Vad som är mindre känt är vilken typ av mål som passar i olika situationer. Det är lätt att fokusera på att sälja för X kronor eller att bocka av Y kundkontakter. Men det finns faktiskt andra typer av mål …

Läs mer >

Att sikta mot ett mål

Varför ska man arbeta med mål?

“Jag har en dröm!” När Martin Luther King, Jr, yttrade de berömda orden den 28 augusti 1963 förändrade han världen. Han gjorde det genom att peka ut ett mål. Människor drivs av mål, stora och små, varje dag. Många är små och omedvetna. Andra är stora, medvetna och något som man kanske lägger stor energi …

Läs mer >

Share via