Passion är inget man hittar, det är något man skapar

“Hitta din passion!” är ett populärt livsråd som vi ofta får höra. Och visst låter det spännande, att det finns en passion “därute” som vi ska upptäcka och förverkliga. Men det kan vara lätt att våra tankar och förutfattade meningar leder oss fel och begränsar våra möjligheter att skapa passion i våra liv. Passion kan …

Läs mer >

Voffo gör di på dette viset? Att tolka egna och andras beteenden

Vår hjärna vill förstå omvärlden och arbetar hela tiden med att hitta samband och förklaringar till det som händer runt omkring oss. Det formar vår bild av omvärlden och skapar “tumregler” om hur saker och ting hänger ihop. En fördel med att skapa tumregler är att vi inte behöver tänka så mycket nästa gång något …

Läs mer >

Share via