En man som ligger i en hängmatta

Prokrastinera mera? Om att aktivt eller passivt skjuta upp saker

Att skjuta upp saker, att prokrastinera, brukar oftast ses som någonting dåligt. Men när man tittar lite närmre på fenomenet kan man skilja på aktiv och passiv prokrastinering. Den aktiva har ett syfte och ger också ofta ett gott resultat, medan den passiva är förknippat med negativa effekter. Vad skiljer dem åt? Att prokrastinera passivt …

Läs mer >

En man framför sin lyxiga sportbil

Skilj på mål och effekt

När man funderar kring olika mål i livet kan det vara en bra idé att även fundera kring de effekter man vill uppnå med dem. Vi kan lätt fastna i att målet är det viktigaste att uppnå, när det oftast är en underliggande effekt vi vill åt. Genom att skilja på mål och effekt blir …

Läs mer >

Share via