Om tacksamhet – och 5 sätt att öka den

Det är lätt att hamna i en vardag som präglas av stress, prestation och jämförelser. Vi fokuserar då ständigt på det vi inte har eller mål vi inte nått. Det kan då vara lätt att glömma bort de små, men värdefulla, sakerna i livet. Det som faktiskt redan är bra – eller till och med fantastiskt. Tacksamhet, att man ser och uppskattar det som är gott i tillvaron, är en kraftfull känsla som ökar vårt välmående. Men vad är tacksamhet egentligen? Varför det är viktigt för oss? Och vad säger forskningen om hur vi kan utveckla vår tacksamhet?

Genom att fokusera på det som är bra och vara tacksamma för det kan vi minska stress, öka vår lycka och stärka våra relationer. Detta går att öva upp, t ex genom att skriva tacksamhetsdagbok eller att uttrycka tacksamheten för andra.

Vad är tacksamhet?

Tacksamhet kan beskrivas som den känsla som uppstår när vi lägger märke till och uppskattar det som är bra i våra liv. Att vi fokuserar på det positiva snarare än det negativa, att vi är medvetna om det som är bra. Känslan av tacksamhet bygger på två steg. Det första är att vi noterar att något är bra i våra liv, det andra är att vi ser att det som är bra beror på något annat än oss själva. Tacksamhet kan riktas mot specifika händelser, omständigheter, människor eller generellt mot livet som helhet.

Varför är tacksamhet viktigt för oss?

Forskning har visat att tacksamhet kan ha en rad positiva effekter. Några av de främsta fördelarna är:

Minskad stress och ökad lycka
Att regelbundet arbeta med tacksamhet minskar stressen och ökar känslan av lycka och välbefinnande. När vi riktar vår uppmärksamhet mot det vi är tacksamma för, fokuserar vi på det positiva. Detta kan också minska ångest och negativa tankar.

Förbättrade relationer
När vi visar uppskattning för andra människor eller deras handlingar stärker vi relationen. Det kan också uppmuntra till ömsesidig generositet och öka känslan av samhörighet.

Ökad mental styrka och motståndskraft
Att vara tacksam kan hjälpa oss att utveckla en mer positiv syn på livet och öka vår mentala styrka. Genom att fokusera på det som är bra istället för att fastna i det som är dåligt kan vi ofta hantera svårigheter bättre.

Hur kan vi utveckla vår tacksamhet?

Att träna tacksamhet kan vara väldigt enkelt, men kan ge stora effekter. Några vetenskapligt dokumenterade sätt för att träna tacksamhet är:

  1. Skriv tacksamhetsdagbok. Skriv ner tre till fem saker varje dag som du är tacksam för. Det kan vara små detaljer eller stora händelser. Genom att uppmärksamma det positiva i livet blir du mer medveten om det som är bra.
  2. Uttryck din tacksamhet. Ta dig tid att uttrycka tacksamhet till de du uppskattar. Det kan vara en enkel tack eller ett mer personligt meddelande eller brev. Att visa uppskattning glädjer oftast både till dig och den andra personen.
  3. Se om det finns något positivt i svåra situationer. Även i tuffa tider kan det finnas något att vara tacksam för. Försök att hitta något positivt, hur litet det än kan vara, och fokusera på det. Det kan hjälpa dig att hantera utmaningarna på ett bättre sätt.
  4. Träna mindfulness. Träna dig själv att vara närvarande och medveten i vardagen, att uppmärksamma nuet utan att döma. Då kommer du också lägga märke till de små ögonblicken av glädje och tacksamhet som finns. Genom att se och uppskatta dessa ögonblick stärker du din förmåga att vara tacksam.
  5. Ta hand om dig själv. Att ta hand om sig kan skapa tacksamhet för ens kropp hälsa. Det kan t ex innebära att få tillräckligt med sömn, äta bra och träna regelbundet.

Övning ger färdighet

Tacksamhet är en kraftfull känsla som kan berika våra liv och förbättra vårt mentala välmående. Genom att fokusera på det som är bra och vara tacksamma för det kan vi minska stress, öka vår lycka och stärka våra relationer. Detta går att öva upp, t ex genom att skriva tacksamhetsdagbok eller att uttrycka tacksamheten för andra. Därigenom kan vi utveckla vår tacksamhet och dra nytta av de positiva effekterna.

Vill du ha hjälp att reflektera över vad som viktigt för dig och den förändring du vill göra? Coaching är ett bra stöd för att göra tillvaron tydligare, hitta sina drivkrafter och skapa mål kring det som är viktigt. Jag hjälper människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta mig gärna eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Getty images/Unsplash

Läsa mer:
Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377–389. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.377
Lyubomirsky, S., Dickerhoof, R., Boehm, J. K., & Sheldon, K. M. (2011). Becoming happier takes both a will and a proper way: An experimental longitudinal intervention to boost well-being. Emotion (Washington, D.C.), 11(2), 391–402. https://doi.org/10.1037/a0022575
Wood, A. M., Froh, J. J., & Geraghty, A. W. A. (2010). Gratitude and well-being: A review and theoretical integration. Clinical Psychology Review, 30(7), 890–905. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.03.005

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link