Är du här?

Mindfulness hjälper dig att varva ned och bli mer närvarande – både för dig själv och andra

Det enda som vi har med säkerhet är det som är här och nu.

Nuet är allt vi har.
Se till att ta tillvara på det!

Det är lätt att låta tankarna fastna i det som har hänt eller att gå och oroa sig för sådant som kanske kommer att hända.

Det enda som vi med säkerhet har är dock det som är här och nu.

Mindfulness är att befinna sig i nuet i livets alla skeenden, ett verktyg med många positiva effekter. Du kan stilla dina tankar, bli bättre på att fokusera och bli mer medveten om din kropp, känslor och tankar. Det blir lättare att se verkligheten som den är och att ta vara på varje ögonblick.

Det finns ett antal goda hälsoeffekter som kopplas samman med mindfulness – minskad stress, bättre sömn och ökad avslappning – för att nämna några.

Kursen bygger på föreläsningar och gemensamma övningar i kombination med egen träning mellan kurstillfällena.

För närvarande har vi tyvärr inga öppna kurser inplanerade. Välkomna att kontakta oss så meddelar vi när ny kurs är på gång!

Har du lagt märke till att du andas idag?

Vad är mindfulness?

Grunden i mindfulness är meditationsövningarna, en träning i att fokusera och behålla fokus, vanligtvis på sina andetag. Detta skapar också en uppmärksamhet på vad kropp, känslor och tankar signalerar till dig.

Vardagsövningarna är ett sätt att öka närvaron i alla aspekter av livet. Att vara närvarande i allt man gör; känna smaken av det man äter, notera hur kroppen känns när den arbetar, vara uppmärksam på det man ser, hör och känner i olika situationer. Olika attityder som också tränas hjälper t ex till att skapa självmedkänsla, släppa prestationskrav och skapa acceptans i svåra situationer.

Sammantaget ger detta utrymme att vara med medveten och att skapa möjlighet att välja hur man vill agera och inte bara reagera.

Vad säger forskningen om mindfulness?

Mindfulness har använts inom vården sedan i slutet av 70-talet och det har gjorts tusentals forskningsstudier kring effekterna av mindfulness.

Man kan se samband mellan mindfulness och ökad självmedkänsla, empati, livstillfredsställelse och livskvalitet. Man har också funnit samband mellan mindfulness och minskad självrapporterad ångest, stress, depression och ilska.

Effekterna går till och med att mäta i hjärnan där tätheten av hjärnceller i områden associerade med uppmärksamhet, inlärning, självmedvetenhet, självreglering, empati och medkänsla har ökat hos de som praktiserar mindfulness.

Ur kursplanen:

  • Vad är mindfulness?
  • Att stanna upp
  • Tanke – kropp – känsla
  • Forskningen kring mindfulness
  • Acceptans
  • Vi är inte våra tankar
  • Lyckan finns här och nu

I kursen diskuteras och tränas meditation och olika övningar för att öka närvaron i vardagslivet. Egen träning mellan kurstillfällena sker enligt ett träningsprogram med inspelade guidade meditationer.

Anmäl ditt intresse idag så håller vi dig
uppdaterad om våra kurser!

Copy link