Så skapar du meningsfullhet med visioner, syften och mål

När man pratar om syften och visioner blir det lätt att tankarna stannar vid lite luftiga drömmar och att det inte blir så mycket konkretisering. Likaså när man pratar om mål blir det lätt väldigt konkret och ganska kortsiktigt, vad som ska göras de närmsta månaderna. Men det är inte alltid man ser till att syften, visioner och mål hänger ihop och att de förstärker varandra.

Det bästa är när visioner, syften, långsiktiga och kortsiktiga mål hänger ihop. När visionerna och syftena pekar ut riktningen och får lägga grunden för de mål som sätts. Där de långsiktiga målen bryts ned till kortare delmål, något som också stärker motivationen då det blir lättare att se vägen mot de långsiktiga målen. Målen och vårt arbete blir djupt förankrade inom oss och hur vi vill leva våra liv. 

Visioner och syften

Vi kan ha en eller fler visioner om framtiden. Det handlar om vår bild av hur en ideal framtid ser ut ur ett eller flera perspektiv. I dessa visioner kan vi ofta hitta ett eller flera av våra syften, det vill säga den förändring vi själva vill vara med att skapa i vår framtid. Det handlar alltså om det vi vill ägna vår egen tid och engagemang till för att närma oss vår bild av en bättre framtid. 

Både visionerna och syftena är ofta på en ganska hög nivå. Det handlar ofta (men inte alltid) mer om en riktning, en tänkt generell förbättring av tillvaron, än om en destination, ett specifikt och mätbart resultat. Det är inte ens säkert att det går att bli “färdig” med syftet. Exempel på det kan vara att hjälpa andra att må bättre, att hjälpa utsatta barn, att vara en bra förälder – syften som förmodligen aldrig kommer att ta slut.

Visionerna och syftena ger oss vägledning, de pekar ut åt vilket håll vi vill gå i livet. De kan också vara rätt så flexibla. Deras betydelse i våra liv kan förändras beroende på vår egen situation. T ex är det kanske inte så troligt att vi tänker så mycket på “att vara en bra förälder” förrän vi själva får barn – då kan det däremot bli det viktigaste syftet under en lång tid. Dessutom finns det ofta flera sätt att bidra till visionerna och syftena. Om vårt syfte är att hjälpa utsatta barn kan vi t ex kanske bidra genom att arbeta inom socialtjänsten, engagera oss i skolans värld eller hitta möjligheter i någon ideell förening som passar oss.

Mål

Mål är, till skillnad från visioner och syften, väldigt konkreta. Det är något vi vill åstadkomma och är beredda att lägga vår tid och energi på idag. Mål går att uppnå, något vi i slutändan kan bocka av och känna att vi har klarat av. Där visionen ger en generell riktning som har en viss flexibilitet och därför kanske inte är helt tydlig, är mål en tydlig och mätbar milstolpe på vägen.

Att arbeta med mål ger en hel del positiva effekter. Det ger oss t ex möjlighet att fokusera på det som är viktigt för det aktuella målet, skapar oftast motivation och gör också att vi kan nå längre än att bara jobba på. Tar man sig tiden att välja en bra måltyp och att jobba igenom målet ordentligt har man skapat riktigt bra förutsättningar för att nå målet.

Långsiktiga mål

Långsiktiga mål är de mål vi har på några års sikt, kanske mellan 2 och 10 år. Längre än så kan vara svårt att överblicka, konkretisera och planera för. Det är mål som vi drömmer om, men inte kan nås under de närmsta månaderna, utan kräver arbete under en längre tid för att uppnås.

Dessa mål kan vara stora och kännas väldigt motiverande att jobba mot – samtidigt som den långa tidsaspekten kan göra att det kan vara svårt att komma igång och att det inte känns så bråttom – man kan ju alltid göra det där viktiga imorgon istället.  Att det är en lång process kan också göra att man tappar lite sugen under tiden, då det kan vara svårt att se de framsteg man gjort om slutmålet fortfarande känns långt bort. Något som kan hjälpa mot detta är de kortsiktiga målen.

Kortsiktiga mål

Kortsiktiga mål är de mål vi har för de närmsta veckorna och månaderna, upp till det närmsta året ungefär. Det är något vi har satt upp för oss själva och som vi vill lägga tid på nu för att nå inom en snar framtid. Den korta tidsaspekten gör att vi ser att vi behöver agera inom den närmsta tiden för att nå dem och därmed får en prioritet för oss. 

Att jobba mot och nå de kortsiktiga målen bygger också självförtroende och momentum för att ta tag i nästa mål man vill arbeta med. 

Hur allt hänger ihop

Det bästa är när visioner, syften, långsiktiga och kortsiktiga mål hänger ihop. När visionerna och syftena pekar ut riktningen och får lägga grunden för de mål som sätts. Där de långsiktiga målen bryts ned till kortare delmål, något som också stärker motivationen då det blir lättare att se vägen mot de långsiktiga målen. Målen och vårt arbete blir djupt förankrade inom oss och hur vi vill leva våra liv. 

Har vi bara drömmar, visioner och syften utan att vi jobbar mot dem kan vi känna oss maktlösa och begränsade. Sätter vi bara mål på kortare sikt utan att de passar in i helheten kan det vara lätt att känna sig vilsen, utan riktning och dessutom försöka att gå åt alla håll samtidigt. 

När vi känner att våra kortsiktiga mål är ett steg på väg mot de syften vi har känns det vi gör också tydligt meningsfullt. Även om vi sitter med en tråkig arbetsuppgift förstår vi hur den passar in i helheten och tar oss ett steg närmre den framtid vi vill nå. Vi vet att vi är på väg mot något som är betydelsefullt för oss, vilket också hjälper oss att ta tillvara på där vi är idag. Även om vårt långsiktiga mål ligger många år bort – eller om vi har syften som inte går att uppnå, kan vi känna tillfredsställelse att vi är på väg. Att vi är sanna mot oss själva, våra värderingar och den resa vi vill göra i livet.

Vill du skapa de bästa förutsättningarna för att nå dina mål? Lär dig hur du kan arbeta med dina mål för att nå längre! E-kursen "Att skapa och nå sina mål" går steg för steg igenom hur man skapar mål som hjälper och inte stjälper. Läs mer här ...

Vill du ha hjälp att reflektera över och utforska meningsfullhet, syfte och mål? Coaching är ett bra stöd för att skapa tydlighet kring vad som är viktigt och meningsfullt för dej. Du är varmt välkommen att kontakta mig eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Vill ni arbeta med syfte och meningsfullhet på ett bättre sätt i din organisation och ge såväl verksamhet som medarbetare ny energi?  Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat känslan av mening på er arbetsplats och gett er bättre fokus!

Foto: Joshua Earle, Unsplash

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link