Att förändra begränsande tankar

Vi har alla begränsande tankar som hindrar oss från att leva livet fullt ut. Oavsett om det är en rädsla för misslyckande eller en brist på självförtroende, kan dessa tankar påverka oss mycket och hindra oss från att nå våra mål. Vi kommer därför att titta på vad begränsande tankar är och hur man kan arbeta med dem.

Begränsande tankar kan ses som förankrade övertygelser, attityder och negativa tankemönster som gör att vi inte kan, vill eller vågar göra vissa saker. De begränsar våra möjligheter och håller oss fast i tankemönster som hindrar oss från att leva livet fullt ut.

Begränsande tankar

Det är inte ovanligt att vi skapar stora hinder för oss själva genom våra begränsande tankar. Begränsande tankar kan ses som förankrade övertygelser, attityder och negativa tankemönster som gör att vi inte kan, vill eller vågar göra vissa saker. De begränsar våra möjligheter och håller oss fast i tankemönster som hindrar oss från att leva livet fullt ut.

Dessa tankemönster uppfattar vi som sanningar om oss själva, om andra eller om vår omvärld. Det kan handla om våra förmågor, vårt utseende, vad vi kan eller får göra. De skapas ofta genom olika erfarenheter och kan därför också ses som delar av den livshistoria vi berättar för oss själva.

Begränsande tankar är ofta negativa och kan inkludera känslor av ovärdighet, hopplöshet eller brist på självförtroende. Exempel kan vara: “Jag är inte tillräckligt bra”, “Jag kan inte göra X”, “Jag är ett misslyckande” eller “Jag kommer aldrig att lyckas”.

Det kan också vara så att vi inte är medvetna om en del av våra begränsande tankar. Vi ser dem kanske som självklara sanningar som inte behöver uttalas, vi bara “vet” att det är på ett visst sätt. Eller så reflekterar vi inte ens över att något skulle vara ett alternativ för oss.

Hur påverkar begränsande tankar våra liv?

Begränsande tankar kan ha en betydande inverkan på våra liv då de ofta håller oss tillbaka. De kan hindra oss från att göra det vi egentligen vill, utforska våra passioner och i förlängningen leva livet fullt ut.

Jag hade länge uppfattningen om att jag inte kunde rita. En dag var jag barnvakt åt mitt brorsbarn och vi målade med vattenfärger. På mitt vuxna sätt försökte jag länge förstå vad hon målade, tills jag insåg att man inte behöver måla för att det “ska bli något”. Man kan måla bara för att det är kul, för att man gillar att måla. Och ur det perspektivet spelade det ingen roll hur bra jag var på att rita, bara man gillade att göra det.

Detta kan ske mer eller mindre medvetet. I exemplet ovan fanns det en medveten tanke om att jag “inte kunde rita”. Ibland är det mer omedvetet, vi kanske helt enkelt undviker situationer där vi behöver möta tanken och rädslan.

Hur kan man bli medveten om sina begränsande tankar?

Det första steget i att ändra sina begränsande tankar är att bli medveten om dem. Ibland vet man precis vilka tankar som begränsar en, ibland är de mer omedvetna och svåra att känna igen. De kan t ex vara subtila och kännas som en absolut sanning.

Var därför uppmärksam på dina tankar och lyssna på vad du säger till dig själv. Vilka ord använder du? Hur är tonläget? Är det ett vänligt och omtänksamt tonläge eller är det hårt och kritiskt? Lägg märke till eventuella mönster eller tankar som hindrar dig från att göra det du tänker på.

Ett annat sätt att hjälpa dig identifiera begränsande tankar är att skriva ned sina tankar, känslor och reflektioner. Det kan hjälpa dig att bli mer medveten om de typer av tankar du har och de ord du använder. Ett annat sätt är att meditera/träna mindfulness, vilket ofta skapar en ökad medvetenhet om de tankar och känslor man har.

Hur kan man ändra sina begränsande tankar?

När du har identifierat dina begränsande tankar kan du försöka utmana och förändra dem. Det kan handla om att omformulera tanken på ett positivt sätt eller att prata med dig själv på ett mer stödjande sätt.
Du kan också påminna dig själv om dina framgångar, använda positiva affirmationer och ta dig tid att öva tacksamhet. Ett tredje sätt kan vara att öva självmedkänsla och fokusera på att vara snäll mot dig själv.

Var också uppmärksam på anledningarna till att du tror dig veta en viss sak. Om du t ex tänker att “jag kan inte”, “det kommer aldrig att gå” eller “de tycker inte om mig” fråga dig då hur du vet det? Fundera över om du har några objektiva bevis för att det stämmer. Går det att tolka situationen/förutsättningarna på något annat sätt? Finns det kanske bevis för att det inte är sant? Finns det något sätt du kan pröva om din begränsande tanke är sann eller falsk?

Fundera över vad som begränsar dig

Det flesta av oss har olika typer av begränsande tankar. De färgar vår tolkning av oss själva och omvärlden och kan hindra oss från att leva det liv vi vill. Det kan därför vara viktigt att känna igen och försöka förändra våra begränsande tankar. En stor utmaning ligger i att bli medveten om de tankar som begränsar oss, eftersom dessa kan visa sig på flera olika sätt. Därefter kan vi undersöka det vi tror oss veta och kanske hitta alternativa, mer sanningsenliga tolkningar. Något som kan förändra våra tankar om begränsningar oss och låta oss leva livet fullt ut.

Vill du ha hjälp att reflektera över vad som viktigt för dig och den förändring du vill göra? Coaching är ett bra stöd för att göra tillvaron tydligare, hitta sina drivkrafter och skapa mål kring det som är viktigt. Jag hjälper människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta mig gärna eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Karsten Winegeart, Unsplash

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link