Två kvinnor som håller om varandra och skrattar

Tre behov som skapar motivation

I motivationsforskningen kan man se tre grundläggande behov som driver oss. Att fundera kring dessa behov kan hjälpa oss att hitta våra drivkrafter eller identifiera det som inte riktigt fungerar idag. Vi har behov av att kunna styra vårt eget agerande, att kunna hantera och påverka vår omvärld och att känna att vi har meningsfulla …

Läs mer >

Kvinna som läser en bok med titeln Storytelling för att symbolisera den livshistoria vi berättar om oss själva

Vilken historia berättar du för dig själv?

Vi bygger gärna historier om oss själva och om världen. De ger grunden för våra tolkningar och vad vi tror är sant. De är viktiga för vår förståelse och känsla av meningsfullhet, men kan också begränsa oss i våra liv. Därför kan man behöva släppa taget om vissa “sanningar” som inte stämmer längre. “Livet är …

Läs mer >

Share via