Två kvinnor som håller om varandra och skrattar

Tre behov som skapar motivation

I motivationsforskningen kan man se tre grundläggande behov som driver oss. Att fundera kring dessa behov kan hjälpa oss att hitta våra drivkrafter eller identifiera det som inte riktigt fungerar idag. Vi har behov av att kunna styra vårt eget agerande, att kunna hantera och påverka vår omvärld och att känna att vi har meningsfulla …

Läs mer >

Kvinna som läser en bok med titeln Storytelling för att symbolisera den livshistoria vi berättar om oss själva

Vilken historia berättar du för dig själv?

Vi bygger gärna historier om oss själva och om världen. De ger grunden för våra tolkningar och vad vi tror är sant. De är viktiga för vår förståelse och känsla av meningsfullhet, men kan också begränsa oss i våra liv. Därför kan man behöva släppa taget om vissa “sanningar” som inte stämmer längre. “Livet är …

Läs mer >

En man med bestämd blick som står i startblocken på en löparbana, med hög motivation att göra ett riktigt bra lopp

Vad är motivation?

Vad är egentligen motivation? Vi tycker ofta att det är självklart, men det finns en del missuppfattningar kring vad det är och inte är. Vi ska i detta inlägg försöka reda ut begreppen lite. Motivation är i sig ett neutralt ord. Det talar bara om att vi har en drift och en anledning att göra …

Läs mer >

Man som funderar på meningsfullhet och prestationer

Behöver du prestera för att känna dig meningsfull?

Prestationer får mycket uppmärksamhet i dagens samhälle. Det är lätt att dras med och känna att vi behöver prestera för att duga i andras ögon. För att vara meningsfulla. Men även om det meningsfulla finns i det aktiva handlar det inte om andras bedömningar. Det handlar om vad vi själva tycker är viktigt – och …

Läs mer >

Share via