Tumme upp och tumme ned

Finns det positiv stress?

Ibland pratas det om positiv och negativ stress. Finns det positiv stress? Det korta svaret är: Nej, stress är vare sig positiv eller negativ – det är en grundläggande, livsviktig kroppslig reaktion. “Det finns alltså ingen positiv eller negativ stress, det finns bara stress. Stressfunktionen i sig är dock en naturlig och användbar egenskap. Det …

Läs mer >

En man som rullar en sten uppför en backe

Psykisk ohälsa bland chefer fortsätter att öka

Psykisk ohälsa fortsätter att öka bland chefer enligt Previas årliga sammanställning “Chefshälsorapporten”. Antalet sjukdagar har i det närmaste tredubblats från 28 till 78 sedan 2014 (per 100 chefer och år). Det är långtidssjukskrivningarna som ökar och gruppen män ökar stadigt även om kvinnor fortfarande generellt är sjukskrivna längre. “Att vara chef kan vara en utsatt …

Läs mer >

Kvinna som balanserar krav och resurser på en våg

Vad är stress?

Vad menas egentligen med stress? Vi pratar ofta om stress på olika sätt och de flesta har en uppfattning om vad det handlar om. En av de vanligaste beskrivningarna är denna: Stress uppstår när man upplever obalans mellan krav och resurser. “När man upplever att det inte finns tillräckligt med resurser/förmågor att hantera de krav …

Läs mer >

Share via