Kvinna som funderar över sina motiv

Vad är målet bakom målet? Om målorienteringsteorin

Vilken inställning man till målet kan påverka mer än vi tror. Vi ska därför prata om målorienteringsteori – eller goal achievement framework som det också kallas. Människor drivs av mål, stora och små, varje dag. Många är små och omedvetna. Andra är stora, medvetna och något som man kanske lägger stor energi och kraft på …

Läs mer >

Share via