Bild på en säkerhetsinstruktion för flygplan

Tar du på dig din egen syrgasmask först?

Det pratas mycket om att vi behöver göra något åt den psykiska ohälsan. Det är en viktig fråga som behöver arbetas med ur många perspektiv. Hur arbetar du t ex själv med din egen psykiska hälsa? “En vanlig metafor som används är att likna situationen med ett flygplan i bekymmer och syrgasmaskerna faller ned. Uppmaningen …

Läs mer >

En stressad kvinna

Vilka är de största stressfaktorerna på jobbet?

Stress är ett ganska vanligt bekymmer idag, både på ett personligt plan och för organisationer. Enligt Försäkringskassan är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Reaktion på svår stress är den största gruppen inom dessa sjukskrivningar och också den grupp som ökar mest. Men vad är det som främst påverkar stressupplevelsen på jobbet? “Det är …

Läs mer >

Share via