Amor Fati – att älska sitt öde

Amor fati är ett uttryck som på svenska betyder “älska ditt öde”. Tanken kommer från stoikerna som menade att man skulle omfamna allt som hände i ens liv. Att allt som händer, oavsett om det är bra eller dåligt, leder dig framåt i livet.

Insikten i att allt är föränderligt kan skapa möjligheten att ta tillvara på det som är här och nu. Det kan också skapa en närvaro och nyfikenhet på vad som kommer hända härnäst.

Det senaste året har varit utmanande för de flesta av oss. Det har förstås säkert hänt många bra saker, vilket kan vara lätt att glömma. Men det har också sannolikt funnits motgångar, inte minst pandemin och dess konsekvenser som överskuggar det mesta. Det kan då vara ett tillfälle att fundera lite kring begreppet Amor Fati – att älska sitt öde.

Vad är Amor Fati?

Amor Fati, att älska sitt öde, handlar om att acceptera och även bejaka allt som händer i ens liv, oavsett om det är bra eller dåligt.  Att se alla händelser som en självklar del av det liv man lever. Vi vill gärna att allt ska vara bra eller att det ska vara som det alltid har varit. Men allt förändras, vare sig vi vill eller inte, det är en naturlig del av livet. “This too shall pass”. Och det är något vi måste acceptera (och i dåliga stunder kanske längta efter) om vi ska kunna se verkligheten och inte fastna i hur vi önskar att saker var.

Att bejaka det som händer handlar mycket om att göra det bästa av det som hänt, att ta det som en utgångspunkt istället för ett hinder. Det kan vara att se och ta tillvara på det som finns. Att se det som händer som något att lära av, något som utvecklar en. Kanske går det att se livet som en spännande upplevelse, som ett äventyr. Där vi inte vet vad som kan hända härnäst. Och att vad som än händer, kan det vara svårt att veta om det är bra eller dåligt – för vi vet inte vad den händelsen i sin tur kommer att leda till.

Amor Fati handlar mycket om acceptans

Vi är såklart helt ansvariga för våra egna handlingar, men mycket av det som händer i våra liv kan vi inte påverka. Det vi kan kontrollera är hur vi väljer att hantera det. Det är här acceptans kommer in.

En stor del av våra bekymmer kommer från att vi önskar att verkligheten vore annorlunda. “Om bara inte detta hade hänt”, “om bara inte han hade gjort så”, “om bara inte hon hade sagt så”. Vi kan inte ändra på det som redan skett, oavsett hur mycket vi skulle vilja. Och vi behöver kunna se verkligheten som den är för att kunna göra något åt det. Vi behöver acceptera att situationen är som den är – just nu.

Det handlar inte om att resignerat ge upp och tro att man inte kan påverka något. Det man gör är att släppa taget om viljan att verkligheten vore annorlunda. Att se det som faktiskt är och välja hur man förhålla sig till denna verklighet. Det är då man på riktigt kan göra ett avstamp i situationen, besluta vad man ska göra härnäst och skapa riktig förändring. 

Detta innebär i sin tur inte att man inte ska ge sig tiden att bearbeta det som hänt. Det är såklart viktigt att glädjas, njuta och förundras. Och att tillåta sig vara arg, ledsen, och sörja om man behöver det. 

Läs mer om acceptans – att se verkligheten som den är.

Att bejaka livet är inte alltid så lätt

Att bejaka allt bra som händer må vara enkelt. Men att anamma detta i motgångar kan vara en oerhörd utmaning. Livet kan ofta förändras på sätt som är svåra att förutse. Det är inte lätt att bemöta olyckor, dödsfall, att förlora sitt jobb, en nära relation som man inser är svekfull. Vi vill gärna hålla kvar i det som var, vi vill ofta inte att livet ska förändras. Men det gör det, obönhörligen. Och förr eller senare behöver vi acceptera den nya verkligheten.

För de flesta av oss är det en svår tid när vi förlorat någon eller något som var viktigt för oss. På ett eller annat sätt är vi i en sorgeprocess, vilket också är viktigt att tillåta sig själv. Det kan ta lång tid innan det går att lyfta blicken och se att även i det svåra fanns det något värdefullt. Det kan handla om vad man lärt sig om sig själv, vad man lärt sig om andra eller insikter om livet. Att värdesätta det som faktiskt finns i ett liv som ständigt förändras. Eller att slutet på något blev början på något annat. 

Amor Fati – bara för de med ödestro?

Begreppet kommer från stoicismen, en filosofisk riktning som strävade efter “fulländad förnuftighet”, jämnmod och acceptans. Stoikerna trodde på ödet, att allt var förutbestämt. Och ur det perspektivet är såklart Amor Fati lättare att anamma. Om allt händer med ett syfte, blir det en utmaning i sig att lista ut vad det syftet är.

Men även om man inte har en ödestro kan det finnas mycket styrka att hitta i Amor Fati. Insikten i att allt är föränderligt kan skapa möjligheten att ta tillvara på det som är här och nu. Det kan också skapa en närvaro och nyfikenhet på vad som kommer hända härnäst. Förmågan att acceptera att det som hänt faktiskt har hänt, kan hjälpa oss att släppa taget om vår önskan om att verkligheten vore annorlunda. Det är först när vi ser verkligheten som den är som vi kan göra något vettigt åt den.

Vill du ha hjälp att reflektera över vad som viktigt för dig och den förändring du vill göra? Coaching är ett bra stöd för att göra tillvaron tydligare, hitta sina drivkrafter och skapa mål kring det som är viktigt. Jag hjälper människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta mig gärna och boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Jacob Kiesow, Unsplash

Vill du läsa mer?:
Wikipedia (engelska)
Amor Fati: The Formula for Human Greatness
Amor Fati: Stoicism and The Love of Fate

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link