Skilj på mål och effekt

När man funderar kring olika mål i livet kan det vara en bra idé att även fundera kring de effekter man vill uppnå med dem. Vi kan lätt fastna i att målet är det viktigaste att uppnå, när det oftast är en underliggande effekt vi vill åt. Genom att skilja på mål och effekt blir det enklare att se och nå det vi egentligen strävar efter.

Det finns alltså en hel del fördelar med att vara tydlig inför sig själv om vad som är mål och vad som är effekt. Vi får tydligare kontakt med vår motivation. Det kan bli lättare att se hur vårt mål och det vi egentligen vill hänger ihop. Och vi får möjligheten att hitta alternativa och eventuellt bättre vägar till den önskade effekten.

Vi har alla olika mål vi strävar efter, på kort och lång sikt. En del är tydliga och uttalade, andra är mer omedvetna eller outtalade. För att ge sig förutsättningarna att nå sina mål är det bra att veta hur man på bästa sätt kan arbeta med mål. Det finns några enkla saker man kan tänka på som hjälper mycket. Exempel kan vara att välja rätt typ av mål, att använda ramverk som SMART eller MAKT eller att fundera på vilka problem som kan dyka upp. Läs gärna mer om mål i vår artikelserie eller gå kursen som steg för steg går igenom hur man skapar kraftfulla mål.

Ny kurs: "Att skapa och nå sina mål"

En kurs om hur man sätter mål som ger fokus och energi.
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå det du vill!

Mål och effekt

Något som kan vara klokt är att skilja på det mål man sätter upp och den effekt man söker med målet. Med mål menar jag då det man konkret formulerar och strävar efter. Det kan vara att springa på en viss tid, att tjäna mer pengar, att sälja för ett visst belopp eller att nå en viss vikt.

Med effekt menar jag det man egentligen vill uppnå genom att nå målet. Oftast är det något annat än målet i sig. Att springa på en viss tid har vanligtvis ett syfte bortom själva tiden. Det kan vara att vinna ett visst lopp eller leva ett hälsosamt liv. Målet att tjäna mer pengar handlar kanske inte om själva beloppet utan vad det symboliserar. Det kan röra sig om status, trygghet, möjligheter, frihet eller något annat.

Effekten gör motivationen tydligare

Genom att skilja på mål och effekt kan vi göra det lättare för oss att se hur vår motivation ser ut. Vad är det vi egentligen är ute efter?

Det blir tydligare hur vårt mål är anpassat till vad vi vill uppnå. Kanske finns det en tydlig koppling och i princip är ett och samma. Men kanske är de väldigt svagt kopplade till varandra. Att springa snabbt eller tjäna mycket pengar är kanske dåliga mål om effekten man är ute efter är att man ska bli omtyckt.

Vi kan hitta alternativa vägar till den önskade effekten

Att skilja på mål och effekt kan också hjälpa oss att hitta alternativa vägar och mål för att nå den effekt vi är ute efter. Exempelvis kanske vi kan hitta ett mål som tar oss närmre den effekt vi är ute efter. Eller så kan vi hitta nya vägar om det ursprungliga målet skulle bli blockerat av någon anledning.

Är det status vi är ute efter kan det vara en lösning att tjäna mycket pengar. Men vi kanske också kan nå status genom att vara kunnig inom ett område, att engagera sig i samhällsproblem eller genom att uttrycka sig konstnärligt på något sätt. Vi får alltså möjlighet att skifta perspektiv och se hur andra typer av mål kan ta oss till den effekt vi egentligen är ute efter.

Vi kan se om mål och effekt hänger ihop

Skiljer vi på mål och effekt kan det också hjälpa oss att undvika oönskade effekter av målet. Man kanske vill tjäna mer pengar för att ha större möjlighet att umgås med sin familj eller en rikare fritid. Men om målet att tjäna pengar innebär mer tid på jobbet så är målet i direkt konflikt med den effekt man vill nå, åtminstone på kort sikt. Det kan då vara klokt att fundera en gång till om det är rätt mål att jobba mot.

Var tydlig med mål och effekt

Det finns alltså en hel del fördelar med att vara tydlig inför sig själv om vad som är mål och vad som är effekt. Vi får tydligare kontakt med vår motivation. Det kan bli lättare att se hur vårt mål och det vi egentligen vill hänger ihop. Och vi får möjligheten att hitta alternativa och eventuellt bättre vägar till den önskade effekten.

Vill du skapa de bästa förutsättningarna för att nå dina mål? Lär dig hur du kan arbeta med dina mål för att nå längre! E-kursen "Att skapa och nå sina mål" går steg för steg igenom hur man skapar mål som hjälper och inte stjälper. Läs mer här ...

Vill du ha personlig hjälp att komma framåt, skapa dina mål och nå dem? Oavsett om det gäller att få struktur på dina tankar eller hjälp att nå dina mål är du varmt välkommen att kontakta oss eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coachning skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Behöver ni bli bättre på att arbeta med mål i din lednings- eller arbetsgrupp? Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat er kompetens och gett er bättre fokus!

Foto: Dieter Blom, Unsplash

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link