Vilka är de största stressfaktorerna på jobbet?

Stress är ett ganska vanligt bekymmer idag, både på ett personligt plan och för organisationer. Enligt Försäkringskassan är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Reaktion på svår stress är den största gruppen inom dessa sjukskrivningar och också den grupp som ökar mest. Men vad är det som främst påverkar stressupplevelsen på jobbet?

“Det är när organisation och arbetsmiljö inte är anpassade till de människor som jobbar där som risken för utmattning blir markant”

Det är inte ovanligt att stress uppfattas som ett individuellt problem. Forskarna Maslach och Leiter, som har forskat på utmattning sedan 70-talet, menar att det i första hand miljön kring arbetet som skapar stressen. Det är när organisation och arbetsmiljö inte är anpassade till de människor som jobbar där som risken för utmattning blir markant.

De har i sina studier kommit fram till att de vanligaste stressorerna kan hänföras till en av sex grupper:

  • Arbetsbelastning – Om arbetsbelastningen är rimlig eller om för mycket ska göras med för lite tid och resurser. Detta är ett stort bekymmer – 65% av de som rapporterade arbetsorsakade besvär 2018 angav att hög arbetsbelastning var orsak till besvären.
  • Krav/kontroll – Hur kraven på tjänsten är i relation till den kontroll som kan utövas. Hur stor möjlighet finns det att påverka t ex tidsramar, processer och resurser – och är de anpassade för de förväntningar som finns på arbetet?
  • Belöning – Vilka belöningar arbetet ger i förhållande till arbetsinsatsen. Det kan handla om inre tillfredsställelse eller om yttre belöningar t ex lönenivå eller sociala belöningar (såsom erkänsla eller status).
  • Gemenskap – Hur den sociala gemenskapen upplevs på arbetsplatsen. Om det finns gemenskap, respekt, glädje och stöd eller om arbetet är isolerat och präglas av misstro och konflikter.
  • Rättvisa – Om organisationen upplevs som rättvis och präglas av förtroende, öppenhet och respekt när det kommer till beslut, befordringar och belöningar.
  • Värderingar – Om organisationens värderingar står i samklang med den anställdes. Har man inte samma värderingar, eller om vad som krävs för att utföra arbetsuppgifterna inte står i samklang med organisationens grundläggande värderingar, påverkar det den anställdes engagemang och stress.

Dessa faktorer är inte heller isolerade, de påverkar varandra. Genom sin forskning kunde Maslach och Leiter se att upplevelsen av krav/kontroll också påverkade de upplevelsen av de övriga faktorerna och att arbetsbelastningen direkt påverkade känslan av utmattning. Belöningar, gemenskap och rättvisa påverkade värderingarna som i sin tur påverkade upplevelsen av stress.

Maslach och Leiter arbetade fram ett självrapporteringsverktyg för att mäta dessa faktorer ute på arbetsplatser. Genom detta kan man få en översikt över hur organisationen mår och vilka faktorer som är viktigast att arbeta med för att minska risken för att organisationen inte är anpassad för människorna i den.

Hur har ni det på er arbetsplats? Har ni insikter i hur t ex krav och kontroll är balanserade eller hur väl arbetsbelastningen är anpassad för tjänsterna?

Genom coaching, föreläsningar och utbildningar hjälper vi människor och organisationer att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur vi skulle kunna hjälpa dig framåt!

Läs mer:
Arbetsmiljöverket Arbetsorsakade besvär 2018 Rapport 2018:3
Försäkringskassan Korta analyser 2016:2
Försäkringskassan Korta analyser 2017:1
Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout. San Fransisco: Jossey-Bass

Bild: citalliance©123RF.com

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link