Tar du på dig din egen syrgasmask först?

Det pratas mycket om att vi behöver göra något åt den psykiska ohälsan. Det är en viktig fråga som behöver arbetas med ur många perspektiv. Hur arbetar du t ex själv med din egen psykiska hälsa?

“En vanlig metafor som används är att likna situationen med ett flygplan i bekymmer och syrgasmaskerna faller ned. Uppmaningen är tydlig: “Ta på dig din egen mask innan du hjälper andra”. Det är användbart även när det gäller psykisk hälsa; se till att du ger dig själv den energi och återhämtning du behöver innan du ger av den energin i olika sammanhang.”

Det är lätt att fastna i vardagens rutiner och “måsten” utan att reflektera över vad man själv behöver för att orka sträckan ut. Att rusa på mot nästa mål, och målet därefter, utan att stanna upp och ladda med mer energi och känna efter att målet fortfarande är relevant. Men psykisk hälsa är något som angår oss alla. Något som vi alla behöver arbeta med på ett sätt eller annat. Det är inte något som bara “någon annan” ska fixa utan kräver att vi lyssnar på oss själva och vad vi behöver för att må bra.

Flygplansmetaforen

En vanlig metafor som används är att likna situationen med ett flygplan i bekymmer och syrgasmaskerna faller ned. Uppmaningen är tydlig: “Ta på dig din egen mask innan du hjälper andra”. Det är användbart även när det gäller psykisk hälsa; se till att du ger dig själv den energi och återhämtning du behöver innan du ger av den energin i olika sammanhang.

Känns det svårt och själviskt? Tänk på att du gör ett bättre jobb och kan använda dina styrkor bättre om du mår bra.

Nu är såklart inte stress enbart individens ansvar. Det finns gott om situationer som är övermäktiga och skapar stress för de allra flesta av oss och vi kan ha inflytande över de förutsättningar som skapar stress hos andra. Ur ett företagsperspektiv är ansvaret tydligt: “Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.” (Arbetsmiljöverket AFS 2015:4).

Men även om det är besättningens ansvar att säkerställa säkerheten ombord på flygplanet så är det klokt att göra det man kan, såsom att ta på syrgasmasken själv. För säkerhets skull.

Du behöver kanske be om hjälp?

Självklart kan det vara så att det inte går att lösa allting själv. Även om man kanske behöver arbeta med (och eventuellt skaffa sig nya) beteenden och insikter behövs kanske också hjälp. Det kan gälla att få avlastning i vardagen, hjälp att hitta insikter och hälsosammare beteenden eller få medicinsk hjälp att ta sig framåt.

  • Vad gör du för att ta hand om din psykiska hälsa?
  • Vad kan du göra för att få den återhämtning du behöver?
  • På vilka sätt kan du säga nej när du inte har möjlighet att ta på dig en uppgift till utan att något annat blir drabbat?
  • Vad har du för möjlighet att säga till när belastningen är för tung och du behöver avlastning?
  • Vilken hjälp behöver du och var kan du hitta den?

Vet du hur du ska göra för att samla energi innan du ger av den till andra?

Vill du ha hjälp att reflektera över vad som viktigt för dig och den förändring du vill göra? Coaching är ett bra stöd för att göra tillvaron tydligare, hitta sina drivkrafter och skapa mål kring det som är viktigt. Jag hjälper människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta mig gärna eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link