Psykisk ohälsa bland chefer fortsätter att öka

Psykisk ohälsa fortsätter att öka bland chefer enligt Previas årliga sammanställning “Chefshälsorapporten”. Antalet sjukdagar har i det närmaste tredubblats från 28 till 78 sedan 2014 (per 100 chefer och år). Det är långtidssjukskrivningarna som ökar och gruppen män ökar stadigt även om kvinnor fortfarande generellt är sjukskrivna längre.

“Att vara chef kan vara en utsatt situation. Det kan innebära att man blir något isolerad i organisationen och samtidigt ha ansvaret för både sig själv och medarbetarna.”

Previa har sedan 2014 sammanställt statistik över hur sjukskrivningarna bland sveriges chefer ser ut. Antalet sjukskrivningsdagar på grund av psykisk ohälsa har gått från 28 dagar 2014 till 78 dagar 2019, räknat per 100 chefer. Det är långtidssjukskrivningarna som ökar och gruppen män ökar stadigt även om kvinnor fortfarande generellt är sjukskrivna längre. Korttidsfrånvaron bland chefer minskar dock något, men det är inte ett hälsotecken enligt Previa. Snarare handlar det om att chefer i större utsträckning inte sjukskriver sig när de behöver utan har högre “sjuknärvaro”:

– Att chefer inte sjukskriver sig vid korttidssjukdom är ett riskbeteende. Och vi ser nu att ohälsan hos chefer ökar med fler långtidssjukskrivningar som följd. När chefer blir sjuka blir de borta en lång tid, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Previa lyfter fram en rad olika utmaningar för chefer idag:

  • Högt arbetstempo
  • Höga krav på tillgänglighet
  • Höga krav på resultat och effektivitet
  • Förväntningar från flera håll
  • Att digitaliseringen suddar ut gränserna mellan privatliv och arbetsliv

En chef behöver ta hand om både sig själv och om medarbetarna

Att vara chef kan vara en utsatt situation. Det kan innebära att man blir något isolerad i organisationen och samtidigt ha ansvaret för både sig själv och medarbetarna.

Genom coaching, föreläsningar och utbildningar hjälper vi människor och organisationer att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur vi skulle kunna hjälpa dig framåt!

Läs mer:
https://www.previa.se/press/nyheter/psykisk-ohalsa-fortsatter-oka-bland-chefer/

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Föregående inlägg

Vad är stress?

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link