Tre behov som skapar motivation

I motivationsforskningen kan man se tre grundläggande behov som driver oss. Att fundera kring dessa behov kan hjälpa oss att hitta våra drivkrafter eller identifiera det som inte riktigt fungerar idag.

Vi har behov av att kunna styra vårt eget agerande, att kunna hantera och påverka vår omvärld och att känna att vi har meningsfulla relationer. Det är drivkrafter vi alla påverkas av. Att använda dessa tre perspektiv kan hjälpa oss att hitta ny energi eller underlätta i perioder livet känns lite knepigt.

Behov som styr vår motivation

Inom motivationsforskningen finns det något som kallas för självbestämmandeteorin. Den menar att vi alla strävar efter utveckling och att detta utgår från tre grundläggande behov:

  • Självbestämmande – att vi är fria att styra våra eget agerande såsom vi själva vill
  • Kompetens – att vi känner oss trygga i våra förmågor att hantera och påverka vår omvärld (såväl i som utanför arbetet)
  • Tillhörighet – att vi känner att vi har meningsfulla relationer. Att vi betyder något för andra människor och “hör till” ett sammanhang.

Vi har en inre vilja och drivkraft att tillfredsställa dessa behov. Vi mår bra när vi de blir uppfyllda, vi mår och presterar sämre när de inte är det. Att behoven drivs av vår inre vilja innebär oftast att vi arbetar utifrån vår inre motivation. Det är helt enkelt belönande i sig själv att känna att dessa behov blir uppfyllda.

Vad behöver du just nu?

Ibland kan livet kännas energilöst och vi söker efter motivation. Andra gånger kan livet kännas segare än annars. Ett sätt att hitta framåt kan vara att fundera utifrån de tre psykologiska behoven och hitta nycklar till vad man behöver.

Behov av självbestämmande

Att fundera över sitt självbestämmande handlar mycket om att undersöka sin känsla av att kunna styra över sig själv. Att kunna välja efter eget huvud helt enkelt. Känner man sig fri att välja som man vill, efter vad som känns viktigt? Eller känner man sig begränsad med många “måsten”, i jobbet eller i privatlivet? Om man känner sig begränsad blir då nästa steg att fundera på vad man kan göra åt det.

Om man upptäcker en känsla av att vara begränsad är det också en god idé att undersöka om den är sann. Det är lätt att det är våra egna antaganden om vad som förväntas av oss eller vad vi tror att andra tycker som utgör begränsningarna. Det är inte säkert att de förväntningarna finns hos den andre personen.

Behov av kompetens

Behovet av kompetens handlar om man känner att man kan bidra i något sammanhang på ett bra sätt. Att det man gör har ett värde. Det behöver inte nödvändigtvis vara knutet till en specifik prestation. Det kan också handla om att man känner sig trygg i att man kan möta en situation på ett rimligt sätt. Frågor man kan ställa sig är: Känner jag att jag kan bidra med mina kunskaper och förmågor? Får jag de utmaningar och den utveckling jag vill ha? Känner jag mig trygg i att jag kan hantera det som händer i livet på ett bra sätt?

Om detta saknas kan man fundera på vad man behöver för att känna sin livskompetens. Är det fler eller andra utmaningar som behövs? Eller behöver man lära sig något för att bli tryggare i vissa situationer?

Behov av tillhörighet

Vi har många olika relationer i vår vardag; familj, vänner, bekanta, kollegor etc. Vi behöver sammanhang där vi känner att vi hör till och får vara en uppskattad del. Här kan man fundera över om man känner sig en del av ett eller flera sammanhang? Finns det meningsfulla relationer där man får känna mig betydelsefull?
Om detta är något som känns tunt, går det att skapa fler eller djupare sociala relationer? Går det att utöka de relationer som redan finns? Eller går det att hitta nya arenor där det finns möjlighet till nya vänner eller kollegor?

De tre behoven kan ge intressanta ledtrådar

Vi har behov av att kunna styra vårt eget agerande, att kunna hantera och påverka vår omvärld och att känna att vi har meningsfulla relationer. Det är drivkrafter vi alla påverkas av. Att använda dessa tre perspektiv kan hjälpa oss att hitta ny energi eller underlätta i perioder livet känns lite knepigt. Det kan ge ledtrådar till vad som inte riktigt fungerar och vad vi kan göra åt det.

Vad behöver du idag?

Vill du ha hjälp att reflektera över vad som viktigt för dig och den förändring du vill göra? Coaching är ett bra stöd för att göra tillvaron tydligare, hitta sina drivkrafter och skapa mål kring det som är viktigt. Jag hjälper människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta mig gärna eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Ave Calvar, Unsplash

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link