Vilken historia berättar du för dig själv?

Vi bygger gärna historier om oss själva och om världen. De ger grunden för våra tolkningar och vad vi tror är sant. De är viktiga för vår förståelse och känsla av meningsfullhet, men kan också begränsa oss i våra liv. Därför kan man behöva släppa taget om vissa “sanningar” som inte stämmer längre.

“Livet är enkelt. Det är våra historier som är bekymret”

Joshua Sprague

Vår livshistoria

Meningsfullhet är inte bara syfte och framtid, det handlar också om vår livshistoria.

Grunden för det som är meningsfullt för oss kommer ur vad vi varit med om i livet, vår livshistoria. Den formar vår förståelse för hur världen fungerar, vilka vi är och varför vi är där vi är i livet.

Våra liv skapar våra erfarenheter och påverkar hur vi tolkar och bedömer världen omkring oss. En del av detta är vår idé om hur världen fungerar i stort och smått, hur orsak och verkan hänger ihop på olika plan.

En annan del är hur vi ser att våra liv har varit hittills. Vilka händelser och situationer vi har varit med om, de höjdpunkter och lågvattenmärken som format oss. Vi skapar en historia om oss själva, en berättelse med oss själva som huvudperson. En livshistoria vi berättar för oss själva och andra om vad som har hänt i våra liv och varför.

Förstår vi hur vår livshistoria har format oss och gjort oss till den vi är har vi skapat en grund för det som är meningsfullt för oss. Kopplingen mellan Då och Nu blir tydlig. Vår historia ger mening till vad vi fokuserar på idag och blir utgångspunkten för vad vi vill nå i framtiden. Att vi förstår hur vårt liv och vår historia hänger ihop stärker vår känsla av meningsfullhet.

Livshistorien kan begränsa oss

Det finns dock en risk att vi låter vår livshistoria begränsa oss. Det är lätt att tro att vår version av historien är en absolut sanning. I själva verket är berättelsen vår tolkning av händelserna i våra liv, och som sådan en av flera olika möjliga tolkningar. Det kan finnas andra tolkningar som öppnar upp och skapar nya insikter om oss själva eller om andra.

Vi kan också bli väldigt fästa vid olika aspekter av vår livshistoria. Vissa av händelserna kanske t ex gör att vi ser oss som hjältar eller offer i historierna. Det kan skapa roller vi identifierar oss med och som kan vara svåra att släppa ifrån oss. Detta gäller även om de begränsar oss eller hindrar oss från att se verkligheten som den är.

Så vi behöver förstå vår historia – men också ha en ödmjukhet inför att det är vår tolkning av vad som hänt. Vi behöver vara öppna för att det kan finnas andra tolkningar av samma situation.

Våra valda sanningar

Livshistorien, tillsammans med övriga historier vi har om livet, utgör vad vi medvetet eller omedvetet tror är sant om oss själva och världen. De ger grunden för våra tolkningar och hur vi tror att livet fungerar. Detta i sin tur formar hur vi tänker och agerar.

Historierna kan vara medvetna eller omedvetna. Oavsett, så är det sällan vi ifrågasätter dem. De är en del av vår världsbild. Men dessa valda sanningar är ibland hinder för oss, när vi inte tror att vi kan eller bör göra något vi vill sträva efter. De är ibland också hinder för att se verkligheten som den är när vi ser andra människor och händelser utifrån en förutfattad världsbild.

“Inte ska väl jag … ?”
“Det där ska jag göra när jag gått ned i vikt/tjänat pengar/ha tid/duger”
“Äh, hen är säkert inte intresserad av det jag vill förmedla”
“Det kommer aaaldrig att gå”
“Hen gjorde så mot mig för att hen är dum/elak/taskig”
“Tänk om jag misslyckas, då skulle … hända”

Som ett exempel på hur vår bild av omvärlden påverkar oss gjordes ett experiment i en skolklass. Man talade om för lärarna att en grupp elever hade högt på ett begåvningstest trots att gruppen hade samma genomsnitt som övriga elever. Efter en tid hade dessa elever högre kunskaper (och betyg) än de andra i klassen. Enbart att ändra lärarens tankar om eleverna hade alltså gjort att eleverna presterade bättre.

Vilken sanning skulle du må bra av att släppa taget om?

Den egna världsbilden och livshistorien är ett möjligt perspektiv av flera olika. Och det man har lärt sig tidigare i ens liv behöver inte vara vad som är sant idag. Ibland behöver vi ifrågasätta våra valda sanningar om oss själva eller om andra för att kunna öppna upp nya möjligheter.

Vad har du för historier om dig själv (eller om andra) som håller dig tillbaka? Vad säger du till dig själv som du skulle vilja förändra? Vad tror du är “sant” om dig själv men som du faktiskt inte har testat på riktigt?

Vill du ha hjälp att reflektera över vad som viktigt för dig och den förändring du vill göra? Coaching är ett bra stöd för att göra tillvaron tydligare, hitta sina drivkrafter och skapa mål kring det som är viktigt. Jag hjälper människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta mig gärna eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Kelly Sikkema, Unsplash

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link