Kan du lyssna? Om djuplyssnande

Brukar du lyssna när någon pratar? Frågan kan låta självklar. Det är lätt att tro att man lyssnar, men hör man verkligen det som sägs? Att koncentrera sig på att djuplyssna kan ge information och ledtrådar som gör hela skillnaden oavsett om det är i arbetet eller privatlivet, om det gäller en konflikt eller stöttning. 

Att prata och lyssna är det mest grundläggande sättet vi människor kommunicerar på. Något vi gör varje dag och som vi ofta tror att vi kan. Men det blir lätt att vi lurar oss själva. I verkligheten är vår uppmärksamhet ofta färgad av våra förutfattade tolkningar av situationen och den andre. Vi kan också vara splittrade i tanken. Då vi tänker snabbare än någon pratar, så det är lätt att vi använder den kapaciteten till något som distraherar oss från att ta in budskapet. I påfrestande situationer, som i en konflikt, kan det vara lätt att leta fel hos den andre eller att i förväg formulera sina slagkraftiga svar istället för att verkligen lyssna på den andre.

Att djuplyssna

Djuplyssnande innebär att vi lyssnar med alla sinnen. Att vi är fullt närvarande i det som sägs och hur det sägs. Vad tonläge, ordval, kroppsspråk mm säger oss om budskapet – en mycket stor del av det vi kommunicerar sker icke-verbalt. Det är viktigt att lyssna på det som faktiskt sägs, inte det vi tror sägs. Vi lägger också märke till det som inte sägs – vilket kanske kan vara det viktigaste i sammanhanget.

Även om stämningen är uppskruvad gör man det bästa för att låta diskussionen ta sin tid. Något av det mest värdefulla vi kan ge våra medmänniskor är vår närvaro. Ibland kan det till och med räcka för att ge stöd eller för att dämpa en motsättning. 

Genom att djuplyssna kan vi skapa bättre kontakt med den andre och få en djupare förståelse för vem den är och vad den vill.

Förbered dig för att djuplyssna

  • Se till att du är helt närvarande. Lägg bort telefonen och stäng av annat som kan distrahera såsom dator, TV:n eller liknande. Bestäm dig mentalt för att lägga undan annat du har i huvudet för tillfället. Det kan vara mötet tidigare på dagen, vad du ska ordna för mat senare, samtalet du måste ringa.
  • Lägg undan dina förutfattade meningar. Undvik att tro att du redan vet vad personen vill eller kommer att säga, det kommer bara att hindra dig att se verkligheten. Försök att skapa en nyfikenhet inom dig, som om du inte visste något om den som sitter framför dig. Vad för nytt kan du upptäcka idag?
  • Skapa ett lugn inombords. Det är inte helt enkelt i en uppskruvad situation, men väldigt värdefullt. Följ tyst några av dina andetag för att landa och ta in det som är i situationen. Lägg märke till din sinnesstämning och fundera på vilket sätt den kan komma att påverka hur du uppfattar budskapet.

Ta in allt som kommuniceras

  • Lyssna på det som sägs. Det handlar om vilka ord som används men också budskapet bakom orden. Hur sägs det? Verkar personen arg, ledsen, nonchalant, ”avstängd”? Fundera också på vad som inte sägs, och vad det säger om situationen.
  • Lägg märke till den icke-verbala kommunikationen. Hur är kroppsspråket? Är det öppet, aggressivt, i försvar? Vilka ansiktsuttryck ser du? Hur är det med ögonkontakt?
  • Lägg märke till de känslor som väcks i dig. Det kan handla om vad du omedvetet plockar upp i kommunikationen. Känns det obehagligt, förtroligt, distanserat? Det kan också handla om dina egna reaktioner. Blir du arg? Vill du försvara dig? Vill du tala om hur det egentligen är? Var vaksam på att dina egna känslor inte ligger i vägen för att ta in den andres budskap.
  • Återkoppla att du lyssnar. Visa att du lyssnar och har uppmärksamhet på den andre; det handlar om ditt kroppsspråk, ögonkontakt, nickanden mm.

Ha inte för bråttom att svara

  • Ställ följdfrågor, men med viss eftertanke. Ställ öppna frågor som gör att du kan förstå bättre men undvik att ställa provocerande frågor eller frågor som ska bevisa en viss ståndpunkt. 
  • Återberätta gärna det du hört. ”Har jag förstått det rätt att …” Det ger dig möjlighet att sammanfatta vad du uppfattat och den andre kan kommentera eventuella missuppfattningar. Gör det ärligt, motstå frestelsen att överdriva eller formulera det så att det passar din argumentation.
  • Motstå driften att svara direkt när den andre har tystnat. Låt dina intryck sjunka in och använd tiden efter att den andre har sagt sitt att formulera ditt svar utifrån allt det du precis har tagit in.

Det är lätt att dras med i situationen

Det kan vara svårt att komma ihåg att djuplyssna i en stressad situation med mycket känslor. Det är lätt att fastna i sina egna förutfattade meningar om situationen eller personen och tro att man verkligen lyssnar. Det är inte heller något man lär sig en gång för alla, man kan behöva påminna sig om att lyssna vid varje tillfälle. Men djuplyssnande är värt besväret och kan vara skillnaden mellan att lösa en konflikt eller att eskalera den, mellan att skapa närhet eller att utöka distansen.

Vill du ha hjälp att må bättre och skapa förändring i ditt liv? Genom coachning hjälper vi människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Du är varmt välkommen att kontakta oss och boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur vi skulle kunna stötta dig och dina behov!

Foto: 123rf

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Copy link