Fördelarna med att vara optimistisk

Optimism handlar om förväntan om att saker och ting kommer att gå bra snarare än dåligt. Men är det bra eller dåligt med optimism? Ibland pratar vi t ex om att vi inte ska hoppas för mycket eftersom vi då riskerar att bli besvikna om det inte blir som vi tänkt oss. Stämmer det? Och vad finns det för fördelar med att vara optimistisk?

Förväntningarna på att uppnå ett visst resultat gör att man också blir motiverad att bete sig på ett sätt som ökar sannolikheten för att nå det. Eftersom man tror att man kan nå ett visst mål blir det helt enkelt mödan värt att planera och anstränga sig för att nå målet.

Vi har en tendens att vara överdrivet optimistiska

Optimism handlar om benägenheten att förvänta sig att saker och ting kommer att gå bra snarare än dåligt. Förväntan kan vara fokuserad på att en specifik händelse ska gå som önskat eller mer generellt, såsom att livet ska gå bra.

Människor har en tendens att vara “överdrivet optimistiska”. Det innebär att även om sannolikheten är lika stor för önskade och oönskade utfall, tenderar vi att förvänta oss det önskade utfallet. Vi vill ofta att vårt lag ska vinna eller att vi ska lyckas med vårt projekt. Det har visat sig att även experter, t ex inom ekonomi eller juridik, har en benägenhet att överskatta möjligheterna och underskatta de negativa effekterna inom sitt område.

Detta kan gälla även om vi egentligen känner till hur verkligheten är. I en studie fick deltagarna ange vilken sannolikhet de trodde att de hade för att få en viss sjukdom. Därefter fick de reda på den “riktiga” statistiska sannolikheten för att drabbas av sjukdomarna. Deltagarna blev sedan tillfrågade igen om vilken sannolikhet de trodde att de hade att bli sjuka. I de fall man tidigare gissat pessimistiskt (för hög risk att bli sjuk) justerade man ofta ned sannolikheten mot den generella siffran. Men i de fall man först gissat för optimistiskt (för låg risk att bli sjuk) var det inte alls lika vanligt att man justerade upp sannolikheten till den riktiga risken. 

Optimism har dock sina fördelar

Forskare har funderat varför vi har denna tendens att vara optimistiska. Eftersom vi har denna egenskap borde det också finnas något att vinna på den. Man har kommit fram till två möjliga fördelar – att optimism fokuserar ansträngningarna och att det minskar vår stress inför en händelse.

Optimism fokuserar ansträngningarna

Förväntningarna på att uppnå ett visst resultat gör att man också blir motiverad att bete sig på ett sätt som ökar sannolikheten för att nå det. Eftersom man tror att man kan nå ett visst mål blir det helt enkelt mödan värt att planera och anstränga sig för att nå målet. Optimismen hjälper dock bara till om det går att påverka resultatet genom sina ansträngningar.

Det finns emellertid exempel på att optimism minskar ansträngningarna eftersom man tror att det ska gå bra ändå. Detta verkar främst inträffa när resultatet av ansträngningarna blir tydliga först långt senare, som vid pensionssparande eller vaccinationer. Fördelarna med optimism gäller alltså främst när det gäller en specifik händelse med ett tydligt (tids-)förlopp.

Optimism minskar stress

Optimism gör att vi förväntar oss att nå vårt mål. Vi bekymrar oss därmed inte så mycket om vad som kommer att hända om inte våra planer blir verklighet. Detta leder till mindre stress och kroppen får större möjlighet att reagera hälsosamt på de utmaningar som kan uppstå på vägen mot målet.

Vi blir dock inte mer besvikna

Blir man mer besviken om man varit optimistiskt inställd till ett visst resultat? En studie tyder på att så inte är fallet. Läkarstudenter i USA som ska göra sin första tjänstgöring (motsvarande AT-tjänster i Sverige) får ange sina önskemål i prioriteringsordning för att på en specifik dag få reda på vilken av tjänsterna de matchats mot (om någon). En kull från ett universitet i Kalifornien fick svara på frågor om deras förväntningar och mående före och efter att de fått reda på resultatet av matchningen. Det visade sig att de som hade varit optimistiska för att få sitt förstahandsval, men inte fått det, inte var mer besvikna än de som inte varit optimistiska. Tendensen var snarare att de var mindre stressade än de som inte varit optimistiska.

Så det ser ut som om optimism kan löna sig både före och efter en händelse – oavsett resultat! Så varför inte ta ut glädjen i förskott?

Vill du ha hjälp att reflektera över vad som viktigt för dig och den förändring du vill göra? Coaching är ett bra stöd för att göra tillvaron tydligare, hitta sina drivkrafter och skapa mål kring det som är viktigt. Jag hjälper människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta mig gärna eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Nathan Dumlao, Unsplash

Läsa mer:
Lench, H. C., Levine, L. J., Dang, V., Kaiser, K. A., Carpenter, Z. K., Carlson, S. J., Flynn, E., Perez, K. A., & Winckler, B. (2021). Optimistic expectations have benefits for effort and emotion with little cost. Emotion. https://doi.org/10.1037/emo0000957
Sharot, T., Korn, C. W., & Dolan, R. J. (2011). How unrealistic optimism is maintained in the face of reality. Nature Neuroscience, 14(11), 1475.

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link