Vill du bli glad? Gör någon en tjänst!

Ett av de säkraste sättet att bli glad och känna större meningsfullhet är att göra någon annan glad. Vi har ett inneboende behov av att känna tillhörighet med andra människor. Det gäller både till dem som står oss nära och till samhället i stort och vår hjärna belönar oss också när vi gör något för andra.

Att göra välgärningar för andra har visat sig aktivera belöningssystem i hjärnan och t o m spädbarn verkar ha en inre motivation till att hjälpa andra. Vi är helt enkelt byggda för att vara med – och hjälpa – andra människor.

Ett forskarteam i USA gjorde ett experiment: De ställde sig vid en parkering och när någon kom med sin bil gjorde de en av fyra saker:

1. De gav den parkerande 2 mynt i utbyte mot att de fyllde i ett frågeformulär
2. De gav den parkerande 2 mynt till parkeringsautomaten och därefter frågade om de kunde fylla i ett frågeformulär
3. De mötte den parkerande bredvid en annan bil vars parkering hade gått ut i tid och gav dem 2 mynt att förlänga parkeringstiden med. De fick därefter fylla i frågeformuläret.
4. De mötte den parkerande bredvid en annan bil vars parkering hade gått ut i tid, gav dem 2 mynt att förlänga parkeringstiden med och bad dem skriva en lapp till bilens ägare att de hade förlängt tiden. De fick därefter fylla i frågeformuläret.

Vilka tror du var gladast efteråt?

Gissade du på grupp 4 gissade du rätt. Formuläret deltagarna fick fylla i bestod av frågor som gav information om hur de mådde och vilka motivationsbehov de hade. Grupp 4 hade betydligt högre nivåer av glädje och generell känsla av tillhörighet än de som fick pengar till sin egen mätare.

Denna typ av experiment har gjorts på lite olika sätt, ibland med att deltagarna har fått kontanter för att köpa något åt sig själv eller åt andra. Sammantaget är det tydligt att de som väljer att göra något för andra mår bättre och är gladare efteråt. 

Vårt behov av sociala sammanhang ligger i våra gener

Våra relationer med andra människor spelar stor roll för oss. Att ha nära relationer och att vara en del av en grupp finns i våra gener, helt enkelt för att det gav den största möjligheten att överleva när de första människorna vandrade på savannen. Som medlem i en grupp kunde man hjälpas åt och gemensamt hantera faror. Att inte tillhöra en grupp betydde ofta döden då det kunde bli svårare att få ihop mat eller att överleva om man blivit skadad.

Att ha goda relationer gör därför mycket för vårt välmående. Vi blir gladare, känner oss tryggare, mer tillfredsställda och lugna. Vi reagerar ofta starkt på det motsatta, att känna sig avvisad eller ensam kan skapa ångest, depression, sorg, avundsjuka. Ensamhet har satts i samband med sämre immunförsvar och högre risk för fysiska och psykiska sjukdomar.

Att sträva efter tillhörighet med andra anses också som ett av våra grundläggande behov som motiverar och påverkar oss på olika sätt i vardagen. Att göra välgärningar för andra har visat sig aktivera belöningssystem i hjärnan och t o m spädbarn verkar ha en inre motivation till att hjälpa andra. Vi är helt enkelt byggda för att vara med – och hjälpa – andra människor.

Vill du bli glad – gör andra glada

Att göra välgärningar, att göra någonting för andra, är alltså i många fall mer kopplat till glädje än att göra något för sig själv. Dessutom är både känslan av tillhörighet och att göra välgärningar för andra kopplade till att känna mer meningsfullhet i livet.  Så du tjänar själv mycket på att hjälpa andra!

Vill du ha hjälp att reflektera över vad som viktigt för dig och den förändring du vill göra? Coaching är ett bra stöd för att göra tillvaron tydligare, hitta sina drivkrafter och skapa mål kring det som är viktigt. Jag hjälper människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta mig gärna eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Annie Spratt, Unsplash

Läsa mer:
Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497
Titova, M., & Sheldon, K. (2021). Happiness comes from trying to make others feel good, rather than oneself. The Journal of Positive Psychology, 1–15. https://doi.org/10.1080/17439760.2021.1897867

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link