Har du ett syfte? Eller flera?

Syfte är något som oftast dyker upp när man pratar om meningsfullhet. Ibland används det synonymt med det som ger mening i livet. Vad betyder då syfte? Normalt menar man ett övergripande fokus och mål i livet. Att man vill åstadkomma något som känns meningsfullt. Men det kan vara lätt att tänka lite fel. Här kommer några tips om hur man kan tänka när det gäller mål och meningsfullhet.

Ett syfte är inte så mycket någon man hittar som något man skapar. Genom att fundera på vad som är viktigt för en själv och vilken förändring man vill bidra till får man en bra utgångspunkt.

Det är väldigt lätt att tankarna kring syfte blir stora och kanske lite ohanterliga. Att det kommer att handla om ett enda stort livsmål, någonting som ska påverka och komma mänskligheten tillgodo. Det är inget fel med det. Men det kan bli tungrott och kravfyllt om man inte redan vet vad man vill sträva efter. 

Det finns oftast inte bara ett syfte

Vi har vanligtvis flera olika syften i våra liv samtidigt, stora och små. Självklart kan några vara stora och ambitiösa såsom att arbeta mot miljöförstöring eller att hjälpa utsatta barn. Andra kan ligga något närmre. Det kan handla om att hjälpa människor att stressa mindre eller att träna ungdomar i det lokala föreningslivet. Syften kan också vara personligt anknutna, t ex att hjälpa sina barn att växa upp eller att utveckla sin kompetens inom ett område.

Syften och mål kan finnas på många olika nivåer. De kompletterar ofta varandra. De kan utveckla och tillfredsställa olika delar av oss samtidigt som de driver oss framåt. De kan också stå i motsats till varandra och göra livet utmanande. Att arbeta internationellt för en hjälporganisation kan till exempel vara utmanande att göra om man samtidigt vill leva ett familjeliv. Då handlar det ofta om att göra medvetna prioriteringar mellan sina olika mål.

Syften kan förändras under livets gång

Syften är inte heller statiska. De förändras allt eftersom våra livssituationer förändras, vi når nya insikter eller förstår hur saker är. För en ung person kan det t ex kännas viktigt att ge sig in i arbetslivet och bidra till omvärlden. När denne sedan bildar familj kan barnen och barnens omvärld bli viktigare att fokusera på. Och när barnen har blivit vuxna kan det vara tillfredsställande att hjälpa andra i samhället.

Syfte är inte bara målet, utan även vägen

Vad man också bör tänka på är att inte stirra sig blind på slutmålet, visionen. Det kan bli en ganska märklig tillvaro om det enda som spelar någon roll är resultatet vid livets slut. 

Det kan vara klokt att se till att det finns tillfredsställelse i det vardagliga arbetet, i strävan att ta sig närmre målet. Det är en viktig del av att känna meningsfullhet, att känna att det man gör just nu leder framåt mot ens mål och syften.

Hur hittar jag mitt syfte?

Ett syfte är inte så mycket någon man hittar som något man skapar. Genom att fundera på vad som är viktigt för en själv och vilken förändring man vill bidra till får man en bra utgångspunkt. Man kan kan då få idéer kring var man vill lägga sitt fokus. Att vara öppen och nyfiken på olika möjligheter kan också skapa insikter om vad som känns engagerande. Att prova sig fram för att närma sig sina syften i livet.

Kom ihåg att du kan ha flera syften – och att de behöver inte vara stora och magnifika. Det räcker med att de betyder något för dig, att det är något viktigt just du vill sträva efter.

Är du nyfiken på mer om meningsfullhet, ikigai och hur man skapar det? Vi jobbar på en kurs för dig som vill utforska och skapa mer meningsfullhet och ikigai, steg för steg. Prenumerera på bloggen i rutan uppe till höger (eller under inlägget på en mobil) så får du mail om våra inlägg och mer information när kursen är klar för lansering.

Vill du ha hjälp att reflektera över och utforska meningsfullhet, syfte och mål? Coaching är ett bra stöd för att skapa tydlighet kring vad som är viktigt och meningsfullt för dej. Du är varmt välkommen att kontakta mig eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Vill ni arbeta med syfte och meningsfullhet på ett bättre sätt i din organisation och ge såväl verksamhet som medarbetare ny energi?  Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat känslan av mening på er arbetsplats och gett er bättre fokus!

Foto: Caleb Jones, Unsplash

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link