Vad betyder ikigai?

Ikigai är ett japanskt ord som direktöversatt på svenska betyder “värdet med att leva”. Det används oftast synonymt med “det som ger meningsfullhet i livet”, “anledningen till att gå upp på morgonen” eller “anledningen till att finnas till”. Men trots att det skrivits en hel del om ordet finns det en ganska stor förvirring kring vad ikigai egentligen innebär.

Ikigai handlar om känslan av meningsfullhet i livet och är ett ganska vardagligt ord i Japan. Det används sällan i betydelsen av ett stort, grandiost, enskilt livssyfte; något som ska förändra världen. Det handlar snarare om den mer vardagliga närvaron av meningsfulla aktiviteter och upplevelser. Om de ögonblick som gör att livet i sin helhet blir ett gott liv.

Ikigai har blivit ett populärt ord de senaste åren. En mängd föreläsningar, böcker och tidningsartiklar har dykt upp under en kort tid. Det finns bara ett bekymmer. De flesta har fel och ingen aning om vad de pratar om. Genom slumpens skördar och några inlägg som blivit virala har en hel industri vuxit upp kring begreppet ikigai, på knepiga grunder. Nu ska vi försöka skapa lite klarhet vad ordet faktiskt betyder.

Vad kommer ordet ikigai ifrån?

Det japanska ordet ikigai kommer ursprungligen från orden ikiru som betyder “att leva” och kai, som betecknar “värde”. Kai betyder ordagrant “vackert skal”, kopplingen till värde härstammar från Heianperioden (794-1185) då snäckskal var en symbol för något värdefullt. Det är också under denna tid den första formen dyker upp, ikiru-kahi. Ordet användes med betydelsen av att ha tacksamhet för att leva då något bra har hänt.

Den form som används nu, ikigai, dök upp i japanska ordböcker i början av 1900-talet. Betydelsen är vanligtvis värdet/nyttan med att leva – anledningen att finnas till – eller att man känner sig tillfreds med livet.

Att ordet ikigai har blivit så populärt på senare tid har sitt ursprung i ett TED-talk av Dan Buettner där han pratar om sin undersökning av “Blue Zones”, områden på jorden där människor lever osedvanligt länge. Ett av dessa områden var ön Okinawa i Japan, där en faktor bland andra var att alla hade en tydlig uppfattning om vad som gav dem meningsfullhet i livet, vad som var deras ikigai. Det var på ett konkret sätt deras anledning till att gå upp på morgonen. Detta begrepp har sedan plockats upp på olika sätt och spridits över världen, oftast med en radikal feltolkning.

Vad står ordet ikigai för egentligen?

Ikigai handlar om känslan av meningsfullhet i livet och är ett ganska vardagligt ord i Japan. Det används sällan i betydelsen av ett stort, grandiost, enskilt livssyfte; något som ska förändra världen. Snarare handlar det om den mer vardagliga närvaron av meningsfulla aktiviteter och upplevelser. Om de ögonblick som gör att livet i sin helhet blir ett gott liv. De kan vara närvarande i familjelivet, i den sociala gemenskapen, på jobbet, genom fritidsintressen eller något annat.

Ikigai kan finnas i allt, från små vardagliga stunder av barnskratt till att uppnå större livsmål. Man kan ha flera olika ikigai och de kan också förändras under livets gång, beroende på situation och förutsättningar.

Ordet ikigai används vanligtvis för att prata om vad som ger meningsfullhet i ens liv, vilka källor som finns. Det kan dock också användas som den känsla av meningsfullhet och tillfredsställelse man kan uppleva i livet. Denna känsla kan ibland också kallas för ikigai-kan.

Ikigai handlar mindre om njutning och lycka i stunden och mer om vad man anser är viktigt i livet. Det är tätt knutet till ens värderingar och är oftast framtidsorienterat, att känna nyfikenhet och hopp inför det som ligger framför en i livet. Om det är kopplat till ett mål är det oftast mindre fokus på att nå själva slutmålet. Det meningsfulla ligger vanligtvis i själva strävandet mot målet. I stegen som leder framåt. I en insikt i att perfekt inte finns, men att man kan sträva mot perfektion.

Ikigai är något personligt. Det är vad som är viktigt och betydelsefullt för en själv, även om ingen annan tycker att det är något att bry sig om.

Ikigai och de fyra cirklarna

Ikigai har mycket lite att göra med det berömda diagrammet med de fyra cirklarna. Det handlar inte nödvändigtvis om vad världen behöver, vad du älskar, vad du är bra på eller vad du kan få betalt förDet är mest en slump att diagrammet och ikigai blev sammankopplat. Det som ger en människa känslan av ikigai kan naturligtvis vara någon av (eller alla) dessa faktorer, men behöver inte vara det.

Ikigai handlar inte heller om att leva tills man blir hundra år. Det finns många aspekter som spelar in i det och Dan Buettners forskning visar på flera av dem. Dock har känslan av meningsfullhet ett samband med färre hälsobekymmer. Forskning har funnit samband mellan förekomsten av ikigai och färre förekomster av hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och andra mortalitetsorsaker.

Hur hittar jag ikigai?

Att hitta sin ikigai handlar i stor utsträckning om att lära känna sig själv. Genom att lära känna sina värderingar, vad som betyder något för en, vad som är viktigt i ens liv kan man få stabilitet och riktning i livet. Det finns inga givna svar utan det handlar om att utforska och reflektera. Att förstå vad som skapar betydelse och meningsfullhet i det egna livet.

Det finns mycket att säga om ikigai och om hur man kan hitta det. Men vägen till meningsfullhet handlar i mångt och mycket om samma sak som ikigai i sig självt: Att se det meningsfulla i det vardagliga, det stora i det lilla. Att steg för steg utforska och lära sig av resan, i insikten i att perfekt inte finns.

Är du nyfiken på mer om ikigai och hur man hittar det? Inom kort lanserar vi en kurs för dig som vill utforska och hitta din ikigai, steg för steg. Prenumerera på bloggen i rutan uppe till höger så får du fler inlägg om ikigai och mer information när kursen är klar för lansering. Vill du få personlig coachning, kontakta oss för ett förutsättningslöst första möte.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Copy link