Tre perspektiv på meningsfullhet i arbetet

Vi lägger vanligtvis en stor del av vår tid på arbetet, vilket gör att det kan ha stor påverkan på vår känsla av meningsfullhet. Det kan handla om arbetsuppgifter, verksamhetens syfte eller om gemenskapen med kollegor. Något som också påverkar är vår inställning till arbetet, vilket ger olikheter i vad och var vi människor skapar meningsfullhet.

Att arbeta enligt sina värderingar och livssyfte har flera positiva effekter. Förutom en stark känsla av meningsfullhet är det också kopplat till ett högre välbefinnande, högre tillfredsställelse i arbetet och ambition. Dessutom är det relaterat till bättre resultat samt högre engagemang och ansvar i verksamheten.

Tre grundläggande perspektiv på arbetet

Även om vi kan ha många källor till meningsfullhet i vårt liv hamnar ofta arbetet i en särställning. Det utgör en stor del av vår vardag då vi tillbringar mycket tid på vår arbetsplats. Ofta lägger man också störst fokus, engagemang och ansträngningar där. Arbetsuppgifter och andra utmaningar ger oss dessutom många möjligheter att skapa och känna meningsfullhet.

Lite övergripandet kan man säga att det finns tre olika sätt att skapa mening i sitt arbete:

  • Arbetet som ett jobb
  • Arbetet som en karriär
  • Arbetet som ett kall

Det kan vara viktigt att tänka på att det normalt inte handlar om att bara ha ett av perspektiven. Det är vanligt att det finns en blandning av dessa olika anledningar i en given situation.

Arbetet som ett jobb

För en del är arbetet bara ett jobb bland andra. Det spelar inte så stor roll vad man gör, det huvudsakliga syftet är att tjäna pengar. Pengarna kan då användas till uppehället och för att skapa mening på annat håll, fritidssysselsättningar som hobbies eller föreningsengagemang kan då blir den stora källan till meningsfullhet. Finns det en avsaknad av meningsfullhet i arbetsuppgifterna kan det hända att man skapar en tillfällig mening på arbetsplatsen. Det kan till exempel bli så att man tävlar med arbetskamraterna om att nå ett visst mål eller något annat som gör att annars tråkiga arbetsuppgifter fylls med (kortsiktig) mening.

Arbetet som en karriär

För de som ser arbetet som en karriär handlar det mycket om den personliga utmaningen. Liksom för dem som ser arbetet som ett jobb är själva arbetsuppgifterna inte det viktigaste. Motivationen finns istället i framgång, status och befordran. Fokus är alltså på den respons och belöning man får av sina prestationer snarare än jobbet i sig självt.

Att se arbetet som en karriär kan ge en stark känsla av meningsfullhet. Det kan stärka självkänslan och självförtroendet och minska behovet av andra källor till meningsfullhet. Detta kan i sin tur skapa en obalans om all energi läggs på karriären och andra meningsfulla delar av livet inte får möjlighet att utvecklas. 

Arbetet som ett kall

Att känna ett kall, eller att man är ämnad att sträva efter ett visst syfte, är en mycket stark källa till meningsfullhet. Man känner att ens värderingar eller förmågor gör att ett visst typ av arbete känns viktigt. För dessa personer är arbetets syfte och uppgifter det viktiga och det som ger tillfredsställelse, en känsla av självförverkligande. Man är driven av en inre motivation som ofta underlättar när det gäller att hantera motgångar eller uthärda svårigheter. Denna typ av motivation kan dock göra att andra belöningar blir mindre viktiga. T ex tar man kanske arbeten som är sämre betalda eller har sämre arbetsvillkor än vad man hade gjort annars.

Ofta handlar det om att vara del av något större och bidra till något för andra människor. Ett tydligt exempel på detta kan vara de som jobbar inom religiösa samfund där det ofta kan ge en djup personlig mening att bidra till sin tro.

Att arbeta enligt sina värderingar och livssyfte har flera positiva effekter. Förutom en stark känsla av meningsfullhet är det också kopplat till ett högre välbefinnande, högre tillfredsställelse i arbetet och ambition. Dessutom är det relaterat till bättre resultat samt högre engagemang och ansvar i verksamheten. Liksom för de som ser arbetet som en karriär riskerar de som känner ett kall dock att hamna i obalans. Arbetsuppgifterna kan kännas så viktiga att andra delar av livet blir nedprioriterade.

Var skapar du din meningsfullhet?

Det finns alltså flera olika sätt att skapa meningsfullhet i relation till sitt arbete. Det kan handla om att det ger resurser för meningsfullhet på fritiden, utmaningen och belöningarna kring att göra karriär, eller att sträva efter något som känns personligen viktigt. Normalt finns det en blandning mellan dessa delar i en persons liv. Hur ser det ut för dig? Och hur skulle du vilja ha det?

Meningsfullhet är viktigt både för person och organisation. Genom coachingföreläsningar och utbildningar hjälper vi både privatpersoner och företag att arbeta med meningsfullhet för att tydliggöra fokus, öka motivation och skapa energi. Vill du ha hjälp att nå dina mål och samtidigt hitta balans, välmående och fokus? Kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur vi skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: DocuSign, Unsplash

Läsa mer:
Baumeister, R. F. (1991) Meanings of Life. The Guilford Press
Ward, S. J., & King, L. A. (2017). Work and the good life: How work contributes to meaning in life. Research in Organizational Behavior, 37, 59–82. https://doi.org/10.1016/j.riob.2017.10.001

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Copy link