Reflektera mera – om journaling

Att skriva ned sina reflektioner och känslor kring något som har hänt, s k journaling, kan ge många fördelar. Dels kan det bidra till känslan av meningsfullhet, men faktiskt också till bättre hälsa och en ökad förmåga att hantera motgångar.

Den grupp som skrev om något viktigt hade generellt bättre hälsa än den neutrala gruppen några månader senare. Det kunde t ex gälla färre läkarbesök, högre välbefinnande och färre depressiva symptom.

Att skriva ned sina reflektioner skapar självinsikt

En del i att känna meningsfullhet är att förstå hur ens eget liv ser ut och hänger ihop. Att se hur olika händelser har påverkat ens liv och lett fram till där man är. Att förstå hur det som varit hänger ihop med den framtid man vill nå. Även om livet kan vara slumpmässigt emellanåt och det ibland inte går att förstå varför vissa saker har hänt, kan man kanske hitta acceptans och förståelse för hur det påverkar ens liv.

Ett sätt att bearbeta sina tankar och känslor kan vara att skriva ned vad som hänt och vad man vill ska hända. Förutom en beskrivning av det som varit eller det man önskar skriver man ned de funderingar man har, vilka tankar och känslor det väcker. På så sätt blir det lättare att se sig själv och förstå vad det betyder för en.

Skrivandet kan skapa möjlighet att förstå hur den enskilda situationen hänger ihop med livet ur ett större perspektiv. Att se vilken roll den spelar i livet som helhet. Det kan skapa bättre förståelse för såväl situationen som för det egna livet och därigenom öka känslan av meningsfullhet.

En annan effekt kan vara att man lär sig mer om sig själv. Skrivandet skapar ökad medvetenhet om de egna tankarna, känslorna och prioriteringarna. Oavsett om det gäller vad man har gjort eller vill göra är det till hjälp att se vad som är viktigt. Det kan kanske också ge insikter i vad som krävs för att nå dit man vill.

Det finns dessutom andra fördelar av att reflektera

Förutom ökad självinsikt finns det många andra hälsomässiga och praktiska fördelar av att skriva om sina upplevelser. I olika undersökningar har man låtit deltagare skriva utifrån två olika förutsättningar. En grupp har fått skriva om olika typer av känslomässigt laddade händelser. Det kunde handla om något jobbigt, något fantastiskt trevligt eller om den framtid man önskade för sig själv. En annan grupp har fått skriva om neutrala ämnen som sina skor eller sitt sovrum.

Den grupp som skrev om något viktigt hade generellt bättre hälsa än den neutrala gruppen några månader senare. Det kunde t ex gälla färre läkarbesök, högre välbefinnande och färre depressiva symptom. Dessutom hade det haft påverkan på andra delar av livet. De som skrev om något känslomässigt viktigt hanterade t ex sin skolstart bättre (amerikanskt college), fick högre skolbetyg än kontrollgruppen eller hittade snabbare nytt jobb efter att blivit friställd.

Det handlar oftast inte om någon kontinuerlig dagbok, utan mer om att vid behov reflektera över vissa specifika tankar eller situationer. I ovanstående undersökningar har deltagarna vanligtvis fått skriva vid ett par olika tillfällen, runt 20 minuter varje gång. De har då också kunnat välja att skriva om samma eller olika händelser vid de olika tillfällena. En studie fick dock samma effekter bara av att låta deltagarna skriva i två minuter två dagar i rad! 

Det är inte svårt att komma igång

Det finns alltså många fördelar med att skriva ned sina reflektioner. Det kan vara ett enkelt sätt att öka sin självinsikt och känslan av meningsfullhet. Det kräver egentligen inga speciella former, bara att man får sitta ostört en stund. Man behöver inte tänka så mycket på stavning eller annan formalia, det är inte meningen att det ska visas för någon annan. Huvudsaken är att man skriver om något som berör och känns viktigt för en själv – och reflekterar över de tankar och känslor som väcks. 

Är du nyfiken på mer om meningsfullhet, ikigai och hur man skapar det? Vi jobbar på en kurs för dig som vill utforska och skapa mer meningsfullhet och ikigai, steg för steg. Prenumerera på bloggen i rutan uppe till höger (eller under inlägget på en mobil) så får du mail om våra inlägg och mer information när kursen är klar för lansering.

Vill du ha hjälp att reflektera över och utforska meningsfullhet, syfte och mål? Coaching är ett bra stöd för att skapa tydlighet kring vad som är viktigt och meningsfullt för dej. Du är varmt välkommen att kontakta mig eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Vill ni arbeta med syfte och meningsfullhet på ett bättre sätt i din organisation och ge såväl verksamhet som medarbetare ny energi?  Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat känslan av mening på er arbetsplats och gett er bättre fokus!


Foto: Darius Bashar, Unsplash 

Läsa mer:
Baikie, K. A., & Wilhelm, K. (2005). Emotional and physical health benefits of expressive writing. Advances in Psychiatric Treatment, 11(5), 338–346. https://doi.org/10.1192/apt.11.5.338
Burton, C. M., & King, L. A. (2004). The health benefits of writing about intensely positive experiences. Journal of Research in Personality, 38(2), 150–163. https://doi.org/10.1016/S0092-6566(03)00058-8 

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link