Skapa mer meningsfullhet genom jobbjustering (job crafting)

Känslan av meningsfullhet är individuell. Det kan bli tydligt på jobbet där befattningarna ofta är generella och ibland kan kännas alltför strömlinjeformade. Genom jobbjustering (eller job crafting som det också kallas) kan man arbeta med att anpassa uppgifter, relationer och perspektiv för att öka känslan av meningsfullhet i sitt arbete.

Som nämnts finns det stora fördelar med att arbeta med meningsfullhet i verksamheter, både på individnivå och organisationsnivå. Ett av de bättre sätten är att underlätta och uppmuntra till jobbjustering. Det kan frigöra mycket energi och nya resurser som verksamheten gått miste om annars.

Att känna meningsfullhet på jobbet är ett mål för många, både som medarbetare och som ledare. Det är förknippat med högre välmående, bättre hälsa, fler positiva känslor och högre engagemang. För verksamheten kan det innebära bättre arbetsresultat, högre kreativitet, en ökad uthållighet vad det gäller motgångar och lägre personalomsättning.

En utmaning som kan finnas i organisationer är att vad som skapar känslan av meningsfullhet är individuellt. Vi människor har en inre drift att skapa mening i våra liv och hur det ser ut är högst personligt. Det kan t ex bero på värderingar, intressen och drivkrafter. Organisationens roller och arbetsuppgifter skapas utefter de processer som passar verksamheten, inte sällan för att man “brukar” göra så. Det blir formellt och logiskt, men tar vanligtvis inte hänsyn till de individuella drivkrafterna hos de människor som jobbar där. 

Jobbjustering – job crafting

Ett sätt att skapa meningsfullhet och engagemang är jobbjustering, job crafting på engelska. Innebörden är att man anpassar sitt arbete för att bättre passa de drivkrafter, kompetenser och intressen man har. Det handlar alltså om att den enskilda medarbetaren påverkar arbetsinnehållet snarare än chefer eller organisationskonsulter på högre nivåer.

Jobbjustering/job crafting sker ofta spontant i många fall. En medarbetare tar på sig uppgifter som den tycker är roliga och en annan medarbetare kanske tänker ur ett större perspektiv för att tydliggöra syftet i den egna rollen.

Tre huvudsakliga perspektiv

Det finns flera olika åtgärder man kan göra för att justera jobbet till något mer motiverande och engagerande. I grund och botten finns det tre huvudkategorier av åtgärder:

Uppgiftsjustering (Task crafting). Det kanske mest uppenbara sättet att justera jobbet är att förändra arbetsuppgifterna. Till exempel lägga till uppgifter som känns meningsfulla för att få mer energi. Det kan också handla om att minimera eller ändra arbetssättet för de uppgifter som inte känns meningsfulla.

Relationell justering (relational crafting). Relationell justering handlar om att ändra på de kontakter och relationer som finns i rollen. Exempelvis är det rätt vanligt att arbetet känns mer meningsfullt ju mer kontakt man har med den som har nytta av resultatet. Det kan också vara så att någon inom produktutveckling etablerar kontakt med marknadsavdelningen för att bättre förstå kundernas behov.

Perspektivjustering (cognitive crafting). Perspektivjustering går ut på att ändra inställningen och perspektivet på jobbet. Att t ex se sitt arbete ur ett större perspektiv kan tydliggöra syftet. Ett exempel är städare på sjukhus som ser sig som en viktig del i vårdkedjan snarare än utförare av ett tråkigt jobb.

Jobbjustering är bra för både medarbetare och verksamhet

Som nämnts finns det stora fördelar med att arbeta med meningsfullhet i verksamheter, både på individnivå och organisationsnivå. Ett av de bättre sätten är att underlätta och uppmuntra till jobbjustering/job crafting. Det kan frigöra mycket energi och nya resurser som verksamheten gått miste om annars.

En grundläggande förutsättning är att medarbetarna känner att det finns möjlighet att justera sina roller. En bra start är att kartlägga nuvarande arbetsuppgifter och fundera på hur dessa kan förändras till något mer meningsfullt. Det handlar dock inte i första hand inte om en engångsinsats. Det handlar mer om att kontinuerligt vara öppen för bättre sätt att utföra sina uppgifter på, både för sig själv och för verksamheten.

Meningsfullhet är viktigt både för person och organisation. Vill ni t ex ha hjälp med syfte, ökad meningsfullhet eller jobbjustering/job crafting? Genom coaching, föreläsningar och utbildningar hjälper vi både privatpersoner och företag att arbeta med meningsfullhet för att tydliggöra fokus, öka motivation och skapa energi. Kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur vi skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Kelly Sikkema, Unsplash

Läsa mer:
van Wingerden, J., Bakker, A. B., & Derks, D. (2017). Fostering employee well-being via a job crafting intervention. Journal of Vocational Behavior, 100, 164–174. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.03.008
Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of Their Work. The Academy of Management Review, 26(2), 179–201.

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link