Fokuserar du på det du kan påverka?

Vi påverkas av många olika saker i tillvaron; vädret, elpriser, oroligheter i världen, barnens dagshumör, partnerns vanor med soppåsen, kollegans agerande, vårt sömnbehov och önskan att komma ut och röra sig mer – för att bara nämna några. Men det kan vara lätt hänt att vi fokuserar på fel saker. Att vi lägger vår energi på något som inte hjälper oss. Då kan det hjälpa att fundera på vad som är vårt ansvar att påverka, vad som är andras ansvar och vad vi inte alls kan påverka.

En bra början på att hantera bekymren är att skapa tydlighet kring vad man kan påverka och inte. Den klassiska sinnesrobönen sätter fingret på detta grundläggande och viktiga – men ack så utmanande: “Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”.

Att skapa tydlighet kring vad vi kan påverka

Vår hjärna är byggd för att snappa upp och hålla koll på risker och osäkerheter, något som har hjälpt oss överleva sedan urminnes tider. Nuförtiden kommer det dock en strid ström av information från en mängd håll, från när och fjärran. Det är lätt att ryckas med och känna stressen från allt som händer runt omkring; hemma, på jobbet, i Sverige, i världen. Det kan handla om inflation, oroligheter, när man ska hinna med trädgården eller hur man ska hantera utmaningarna på jobbet.

En bra början på att hantera bekymren är att skapa tydlighet kring vad man kan påverka och inte. Den klassiska sinnesrobönen sätter fingret på detta grundläggande och viktiga – men ack så utmanande: “Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”.

Intressesfärerna

En fantastisk modell för detta är intressesfärerna. Det är en svensk översättning av “Circle of concern / circle of influence” som Stephen Covey pratar om. Byron Katie pratar om “My business, your business och God’s business”, vilket i grunden är samma modell. De brukar illustreras med tre cirklar som skapar tre olika fält:

Det du kan kontrollera

Den innersta cirkeln är det du kan kontrollera. Den innefattar allt man själv har direkt kontroll över. Främst är det vad man själv tänker och gör, hur man väljer att hantera olika saker som händer. I grund och botten vårt eget beteende.

Det är detta vi alltid kan styra och jobba med. Det är vår möjlighet – och vårt ansvar.

Det du kan påverka

Cirkeln utanför handlar om det det man i någon mån kan påverka men vad man inte kan kontrollera. Andra människors beteende faller inom denna kategori. Du kan möjligtvis prata med din kollega eller din partner och på så sätt ha en möjlig påverkan på hur denne beter sig. Men du kan inte styra eller kontrollera vad en annan människa gör.

Byron Katie är väldigt tydlig i sin indelning här, vad som är ens eget problem att arbeta med (“My business”) och vad som är någon annans problem (“Your business”). Om någon beter sig otrevligt mot mig kan jag inte kontrollera det. Möjligtvis kan jag påverka det genom att diskutera med personen. Vad denne sedan väljer att göra är upp till han eller hon, det är dennes “problem”. Det jag kan styra över är hur jag uttrycker mina känslor och hur jag väljer att förhålla mig till att personen är otrevlig mot mig. Kanske väljer jag t ex att begränsa vårt umgänge i framtiden.

Det du varken kan påverka eller kontrollera

Den stora och sista cirkeln är allt som har betydelse för dig i vår omvärld, men som du inte kan påverka eller kontrollera. I detta utrymme är de saker du (sannolikt) inte har något inflytande över. Det kan gälla vädret, trafikstockningen, samhällsekonomin, världspolitiken etc. Detta kan vi bara förhålla oss till och försöka försöka styra våra liv så att vi kan minimera en eventuell negativ påverkan. (Utanför cirkeln finns det du inte bryr dig om och som inte påverkar dig nämnvärt).

Sitter vi i en trafikstockning är det såklart olyckligt och det kan få stora negativa konsekvenser. Men vi kan inte göra något åt trafikstockningen. Det hjälper därför inte mycket att bli arg på den – eller på oss själva för att vi inte förutsåg den. Vad vi kan göra är att försöka hitta sätt att minimera eller hantera konsekvenserna av att vi kommer fram senare än planerat.

Modellen hjälper oss att rikta vårt fokus rätt

Denna modell gör det tydligare var vi kan lägga vårt fokus för att kunna åstadkomma förändring på riktigt. Det vi kan kontrollera och styra är oss själva. Vi kan bestämma vad vi själva gör och tänker åt olika situationer. Vad det gäller andras beteende kan vi kanske påverka detta, men främst kan vi välja hur vi vill förhålla oss till dessa personer.

Det i vår intressesfär vi inte kan påverka får vi acceptera att det är som det är och förhålla oss till det. Om det regnar ute är det svårt att göra så att det inte regnar. Det hjälper oss inte heller att beklaga oss över regnet eller bli arg på det. Men vi kanske kan välja andra kläder för att undvika att bli blöta eller hitta andra sätt att minska dess påverkan på oss.

Det kan möjliggöra för oss att släppa tanken att vi är maktlösa för omständigheterna. I förlängningen skapar det acceptans att situationen är vad den är och riktar fokus på vad vi kan och vill göra utifrån detta läge. Covey framhåller också att man på så sätt kan göra de inre cirklarna större. Att fokusera på våra egna val gör att vi kan öka möjligheten till att kontrollera och påverka. Risken är annars att vi känner oss maktlösa, att det vi kan kontrollera minskar. Detta är lätt hänt om vi lägger fokus på vad andra gör eller lägger makten hos situationen eller hos andra människor.

Fundera på vad du själv kan styra och vad du behöver släppa taget om

Använd modellen för att fundera på vad du själv kan styra och lägg ditt fokus där. Det är här din energi och engagemang kan användas bäst. Kanske kan du också påverka andras beteende, men kan du inte det får du hitta ett sätt att förhålla dig till de personerna. Detsamma gäller det du inte kan påverka eller kontrollera – du får acceptera att det är som det är och agera utifrån det.

Vad behöver du fokusera på? Och vad behöver du släppa taget om?

Vill du ha hjälp att reflektera över vad som viktigt för dig och den förändring du vill göra? Coaching är ett bra stöd för att göra tillvaron tydligare, hitta sina drivkrafter och skapa mål kring det som är viktigt. Jag hjälper människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta mig gärna eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

Originalfoto: theideapump, Pixabay

Läsa mer:
Covey, S. R. (1990). Att leva och verka till 100%. Svenska Förlaget liv & ledarskap ab.
Whose business are you minding

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link