Varför är alla andra idioter? Om det fundamentala attributionsfelet

Ibland kan det vara lätt att tycka att andra är idiotiska eller rent av elaka. Och det har inte med några färger att göra. När vi upplever vissa beteenden hos andra har vi en benägenhet att tänka att det är något de gör med vilje. Att det beror på deras personlighet. Skulle vi själv råka göra samma sak är vi däremot helt på det klara med att det berodde på den situation vi var i. Detta kallas för “det fundamentala attributionsfelet”.

Det fundamentala attributionsfelet handlar om att vi har en tendens att överskatta personlighetens inverkan (och underskatta situationens påverkan) på en annan människas beteende eller resultat.

Anna äter lunch med några kollegor. Strax efter att en medarbetare hon inte känner slår sig ned, lämnar Anna bordet lite hastigt. Hon tänker hinna med en kort promenad runt kvarteret istället.

På eftermiddagen får Anna en fråga om varför hon var så sur eftersom hon lämnade lunchen så raskt. Anna försäkrar att så inte var fallet, det är bara en dålig dag. Anna hade i flera dagar oroat sig för att förlora jobbet i den kommande omorganisationen och dessutom grälat med barnen på morgonen. Hon var inte var så hungrig utan ville ta en nypa luft innan jobbet drog igång igen.

En vecka senare slår sig Anna ned bland några andra kollegor. Hon känner de flesta och de börjar prata om allt och inget, som man brukar göra på lunchen. Anna noterar att en medarbetare hon inte känner mestadels är tyst och tittar bort. Medarbetaren reser sig strax därefter och går sin väg. Anna tänker att det verkade vara en otrevlig person som inte ens ville hälsa. Hon bestämmer sig för att undvika att ha kontakt med denne framöver.


Anna har just omedvetet gjort det fundamentala attributionsfelet.

Attribution handlar om vad vi tänker påverkar ett beteende

Vi människor tolkar vår omvärld och oss själva kontinuerligt. Vi försöker hitta samband och förstå det som händer omkring oss. Det gör världen mindre osäker och ger oss en känsla av trygghet och förutsägbarhet.

Ett led i detta är att vi försöker hitta orsaker till andras beteenden. Beror det på personen själv eller på de omständigheter som finns i situationen? Tyvärr har vi sällan all information om en annan människa och vår hjärna förenklar gärna våra resonemang för att göra saker lättare. En av dessa förenklingar är det fundamentala attributionsfelet.

Fundamentala attributionsfelet

Det fundamentala attributionsfelet handlar om att vi har en tendens att överskatta personlighetens inverkan (och underskatta situationens påverkan) på en annan människas beteende eller resultat. 

Anna i historien ovan tyckte att medarbetaren var en otrevlig typ. Om någon ligger efter på jobbet kanske det är lätt att tänka att denne är lat. När någon kör om bilen lite hastigt kanske man sitter och svär över alla idioter i trafiken. Men de kanske inte är lata, dumma eller elaka, de kanske bara är påverkade av den situation de är i?

Samma mekanism kan också ligga bakom att en person får all ära – eller skuld – när något händer en grupp människor. Att det är fotbollstränarens förtjänst att laget vinner eller att det är statsepidemiolog Tegnells fel att covid-19 sprids i Sverige.

Det finns också en risk att denna alltför snabba slutsats om en annan människa får långtgående konsekvenser. Om vi till exempel tycker att en kollega är otrevlig eller lat kommer vi, medvetet eller omedvetet, selektivt lägga märke till saker som bekräftar vår åsikt och dessutom bemöta denne därefter. 

Hur kan vi undvika det fundamentala attributionsfelet?

Vår hjärna kan vara väldigt snabb på att använda förenklade resonemang och tumregler för att dra slutsatser om vår omvärld. Ett första steg är att vara medveten om de felsteg som vi brukar göra. Då kan man vara lite mer vaksam i vardagen och ge sig själv möjlighet att upptäcka när man är på väg att tänka lite hastigt.

Människor gör sällan saker utan en rationell anledning. Det kan vara värt att fundera över vad det kan finnas för orsaker i den andre människans liv som gör att den beter sig som den gör. Det finns förmodligen rätt mycket man inte känner till. Kanske går det till och med att fråga?

Vill du ha hjälp att reflektera över vad som viktigt för dig och den förändring du vill göra? Coaching är ett bra stöd för att göra tillvaron tydligare, hitta sina drivkrafter och skapa mål kring det som är viktigt. Jag hjälper människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta mig gärna eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Ayo Ogunseinde, Unsplash

Läsa mer:
Dobelli, R. (2015). Konsten att tänka klart. Stockholm: Fri Tanke förlag
HBS: The fundamental attribution error

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link