Varför ska man arbeta med mål?

Jag har en dröm!” När Martin Luther King, Jr, yttrade de berömda orden den 28 augusti 1963 förändrade han världen. Han gjorde det genom att peka ut ett mål.

Människor drivs av mål, stora och små, varje dag. Många är små och omedvetna. Andra är stora, medvetna och något som man kanske lägger stor energi och kraft på varje dag. Att arbeta med sina mål ger riktning, energi och ofta ett bättre resultat. Det gäller dock att veta hur man ska göra.

Vi ska här i en serie av artiklar diskutera olika typer av mål, hur man formulerar mål och hur man på bästa sätt kan arbeta med mål.

Avsnitt 1: Varför ska man arbeta med mål?
Avsnitt 2: Vilket mål passar dig bäst?
Avsnitt 3: Hur ska man formulera sitt mål?
Avsnitt 4: Ibland är det svårt att veta hur målet ser ut
Avsnitt 5: När målen styr fel
Avsnitt 6: Motivation – Varför vill man nå målet?
Avsnitt 7: Vad är målet bakom målet?
Avsnitt 8: Det finns alltid ett mål till

Ny kurs: "Att skapa och nå sina mål"

En kurs om hur man sätter mål som ger fokus och energi.
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå det du vill!

“Problemet är inte att sätta ett för högt mål och missa, det är att sätta ett för lågt mål och nå det”

– Lars-Eric Uneståhl

Vad är det som är så bra med mål?

Att formulera mål hjälper oss att konkretisera vad vi vill uppnå i framtiden. Det gör det tydligt vad vi vill förändra och hjälper oss att prioritera bland allt vi kan tänkas göra. Det blir därigenom enklare att se vad vi behöver fokusera och lägga vår energi på. Rätt formulerade gör också målen det väldigt tydligt när man är klar, när man är framme.

Det finns en hel del forskning kring nyttan av att arbeta med och skriva ned tydliga mål. I en studie nådde de som skrev ned sina mål 50% mer av målen än de som inte gjorde det. I en annan studie på studenter fick de som arbetade med mål i genomsnitt 22% fler högskolepoäng än de som inte arbetade med mål. Vad som var intressant i den studien var att engagemanget i sina mål spelade roll. Ju mer man arbetade med sitt mål, desto högre resultat fick man i genomsnitt. Det kunde handla om att konkretisera målet, skriva om det eller kommunicera det till andra.

Mål skapar tydlighet och motivation

Inom coachningen använder vi ofta mål och målbilder. Det gör det tydligt för klienten vad denne strävar efter och när det är uppnått. När målet sedan är konkret blir det betydligt lättare att prata om vad som behövs för att nå dit.

Tydligheten ger också motivation. Det blir enklare att se vad som ska göras, vilka alternativ som finns och vad som krävs. Matchningen mot den egna förmågan gör att målet känns rimligt och möjligt, vilket ger energi och vilja. Att sedan gå i mål är en skön känsla och bygger tilliten till den egna förmågan.

Att sätta tydliga och utmanande mål gör att resultatet blir bättre än om man “försöker sitt bästa”. Det är dock viktigt att det faktiskt finns förutsättningar för att nå målet. Känns det inte alls realistiskt kommer inte mycket att hända.

En annan grundläggande förutsättning är att det finns möjlighet till återkoppling och feedback. Det skapar möjlighet att se om allt går på rätt håll eller om någonting behöver ändras. Det är såklart också nödvändigt för att man ska veta när man har nått målet. Då är det dags att fira och vara nöjd med sitt arbete!

Hur man arbetar med mål kan vara avgörande

Hur man ser på och arbetar med sina mål kan vara avgörande för hur resultatet blir. Många tycker att det är obehagligt med mål. Det kan väcka stress kring hur man ska klara av att nå målet eller vad som händer om man inte gör det. Det är viktigt att komma ihåg att ett mål just är ett mål, en gissning. Dessutom kan (och bör) målen justeras om omständigheterna skulle förändras. Psykologen och förgrundsfiguren inom den mentala träningen Lars-Eric Uneståhl menade att “Problemet är inte att sätta ett för högt mål och missa, det är att sätta ett för lågt mål och nå det”.

Ett sätt att hantera den rädslan är att fundera på hur målet ska formuleras. Det finns en rad olika typer av mål och de passar olika bra beroende på situationen och vad man vill uppnå. Det ska vi prata om mer i nästa inlägg.

Vill du skapa de bästa förutsättningarna för att nå dina mål? Lär dig hur du kan arbeta med dina mål för att nå längre! E-kursen "Att skapa och nå sina mål" går steg för steg igenom hur man skapar mål som hjälper och inte stjälper. Läs mer här ...

Vill du ha personlig hjälp att komma framåt, skapa dina mål och nå dem? Oavsett om det gäller att få struktur på dina tankar eller hjälp att nå dina mål är du varmt välkommen att kontakta oss eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coachning skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Behöver ni bli bättre på att arbeta med mål i din lednings- eller arbetsgrupp? Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat er kompetens och gett er bättre fokus!

Avsnitt 1: Varför ska man arbeta med mål?
Avsnitt 2: Vilket mål passar dig bäst?
Avsnitt 3: Hur ska man formulera sitt mål?
Avsnitt 4: Ibland är det svårt att veta hur målet ser ut
Avsnitt 5: När målen styr fel
Avsnitt 6: Motivation – Varför vill man nå målet?
Avsnitt 7: Vad är målet bakom målet?
Avsnitt 8: Det finns alltid ett mål till

Foto: Ameer Basheer, Unsplash

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link