Autenticitet – att vara sig själv

Att vara autentisk och att ha autenticitet innebär att man är sig själv, att man utgår från de egna värderingarna och åsikterna. Det är en viktig del i att må bra och även för att hitta det som ger en meningsfullhet i livet.

“Den som tycker att det är svårt att vara sig själv kan trösta sig med att det är omöjligt att vara någon annan”

Vad är autenticitet?

Autenticitet, att vara autentisk, innebär att man är sig själv och utgår från den man innerst inne är. Man agerar från de egna värderingarna, åsikterna och bild av omvärlden.

Enligt forskningen har autenticitet fyra grundläggande aspekter

  • Självinsikt
  • Objektiv självbild
  • Autentiskt beteende
  • Öppenhet i relationer

Självinsikt

Självinsikt handlar om att man är medveten om hur man själv fungerar. Det gäller framför allt de egna motiven, känslorna, önskningarna, värderingarna etc. Att känna sig själv; vilka styrkor, svagheter och personlighetsdrag man har. Det innebär att det också finns en medvetenhet om de gråzoner eller motsättningar som kan finnas. Man kanske är stark i vissa sammanhang och svag i andra, driven ibland och mer tillbakadragen i andra sammanhang.

Objektiv självbild

Att ha en objektiv självbild är att se sig själv som man är. Att man inte tolkar information om en själv på ett förvrängt sätt, utan ser verkligheten. Det kan handla om att inte överdriva eller se sig själv i alltför självförhärligande ljus, men även om att inte se det överdrivet negativt heller. 

Autentiskt beteende

Autentiskt beteende innebär att man främst agerar utifrån sina egna värderingar, behov och önskemål. Det man gör beror på ens egen bedömning och inte för att man enbart vill tillfredsställa andras förväntningar eller anpassa sig till normer. Det är nära kopplat till självbestämmande och inre motivation, saker man gör för dess egen skull.

Ibland kan dock människor skylla ett otrevligt beteende på att man är autentisk. Då säger man kanske något sårande och försvarar det sedan med att man “bara säger sanningen” eller att “man är sådan”. Autenticitet handlar inte om att alltid, villkorslöst, göra som man själv tycker och tänker. Det handlar om att känna att man välja om och hur man vill uttrycka sig i ett specifikt sammanhang. Även svåra saker kan sägas på respektfulla sätt – om de behöver uttryckas alls.

Öppenhet i relationer

Att vara öppen i relationer handlar om i vilken utsträckning man strävar efter att öppen, sann och sig själv i nära relationer. Med det menas hur mycket man visar alla delar av sig själv, både de bra och de mindre bra. Att inte föreställa sig och låtsas vara eller tycka något som inte är sant, för att passa in eller kanske av rädsla för att inte duga.

Varför är autenticitet bra?

Autenticitet är kopplat till ett högre välbefinnande och mer positiva kontakter med andra. Det ger också visst skydd mot påverkan av konflikter. Att vara autentisk ger även djupare och bättre relationer. De blir äkta och verkliga. I forskning har man sett tydligt samband mellan autenticitet och nära, hälsosamma kärleksrelationer med färre destruktiva drag. Detta i sin tur ledde till högre tillfredsställelse i relationen och högre personligt välbefinnande.

Autenticitet är också en viktig del i att hitta meningsfullhet. Vad som upplevs som meningsfullt är högst personligt och utgår från den man är innerst inne, det autentiska jaget. Genom att ha kontakt med sin autenticitet och kunna agera efter det är det större sannolikhet att vi hittar och känner meningsfullhet i det vi gör.

Att våga vara sig själv, ska det vara så svårt egentligen?

Det kan vara en stor utmaning att våga vara sig själv. Att gå mot normer eller värderingar som finns i ett samhälle eller i en grupp kan vara svårt. Det kan också finnas mycket oro eller rädsla för att någon person i ens närhet ska bli besviken eller inte tycka om en. Resultatet kan bli en sårbarhet och kanske också skamkänslor för de delar av en själv man inte vill visa upp. Det är därför ganska vanligt att vi har olika mycket autenticitet i olika sammanhang. Men att på olika sätt dölja den man är kan dock påverka hur man mår, t ex med ökad stress, ångest- eller depressionsymptom.

Hur kan man öka sin autenticitet?

Om det känns svårt att vara sig själv, fundera kring de fyra aspekterna ovan. Vad hade hjälpt dig framåt? Vilken av aspekterna hade hjälpt dig mest? Det kanske t ex går att öka sin självinsikt genom att skriva dagbok eller mindfulness. Att träna på att tänka på situationer ur olika perspektiv kan vara ett sätt att skapa en objektivare självbild. Autentiskt beteende och öppenhet i relationer kanske kan ökas genom att i mindre steg pröva sig fram i olika relationer för att känna att relationen fungerar och att där finns acceptans för det som är ditt autentiska jag. Genom att arbeta med dessa olika aspekter går det att komma närmre och närmre sin autenticitet.

En väg att öka autenticiteten är genom mindfulness. Mindfulness har visat sig kunna påverka alla de fyra aspekterna av autenticitet genom en större närvaro i nuet och en ökad medvetenhet om sig själv och sitt handlande.

Något som också spelar en viktig roll är hur mycket stöd och acceptans att vara autentisk vi upplever i varje sammanhang. Det kan vara en viktig aspekt att tänka på där man själv kan påverka sammanhanget, t ex i nära relationer, inom bekantskapskretsen eller på jobbet. 

Är du nyfiken på mer om meningsfullhet, ikigai och hur man skapar det? Vi jobbar på en kurs för dig som vill utforska och skapa mer meningsfullhet och ikigai, steg för steg. Prenumerera på bloggen i rutan uppe till höger (eller under inlägget på en mobil) så får du mail om våra inlägg och mer information när kursen är klar för lansering.

Vill du ha hjälp att reflektera över och utforska meningsfullhet, syfte och mål? Coaching är ett bra stöd för att skapa tydlighet kring vad som är viktigt och meningsfullt för dej. Du är varmt välkommen att kontakta mig eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Vill ni arbeta med syfte och meningsfullhet på ett bättre sätt i din organisation och ge såväl verksamhet som medarbetare ny energi?  Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat känslan av mening på er arbetsplats och gett er bättre fokus!

Foto: 123rf

Vill du läsa mer?
Brunell, A. B., Kernis, M. H., Goldman, B. M., Heppner, W., Davis, P., Cascio, E. V., & Webster, G. D. (2010). Dispositional authenticity and romantic relationship functioning. Personality and Individual Differences, 48(8), 900–905. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.02.018
Ryan, W. S., & Ryan, R. M. (2019). Toward a Social Psychology of Authenticity: Exploring Within-Person Variation in Autonomy, Congruence, and Genuineness Using Self-Determination Theory. Review of General Psychology, 23(1), 99–112. https://doi.org/10.1037/gpr0000162

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link