Att hitta motivation när man jobbar hemifrån

Hur är det med motivationen? Det kan vara en utmaning att hålla sig motiverad när man jobbar hemifrån. Distansarbete och isolering börjar sätta sina spår på många sätt, inte minst i motivationen för att jobba. Vad kan du tänka på för att hantera din egen eller dina medarbetares motivation?

Genom insikter om hur vår motivation fungerar kan vi skapa bättre förutsättningar för välmående och motivation även för de som jobbar hemma eller sitter enskilt under längre tider. Vi behöver alla fundera över hur vi på bästa sätt kan ta hand om oss själva och de omkring oss. Kunskap om de tre motivationsfaktorerna kan hjälpa en bra bit på väg.

Pandemin är nu inne på sitt andra år och många har arbetat hemifrån under lång tid. Den sociala distanseringen och restriktionerna har även fått stor påverkan på hur vi lever våra liv i övrigt. Det är tydligt att det är många som börjar bli påverkade och lite slitna av situationen. Så vad kan man göra åt det? Hur hittar man motivation när allt suger? Hur kan vi skapa energi och motivation för oss själva och dem runt omkring oss?

Forskningen kring motivation och våra psykologiska behov

En av de dominerande grenarna inom motivationsforskningen idag är vad som kallas självbestämmandeteorin (self-determination theory). Den utgår från att vi alla delar tre stycken grundläggande psykologiska behov:

  • Självbestämmande – att vi är fria att styra våra eget agerande så vi själva vill
  • Kompetens – att vi känner oss trygga i våra förmågor att hantera och påverka vår omvärld (såväl i som utanför arbetet)
  • Tillhörighet – att vi känner att vi har meningsfulla relationer och betyder något för andra människor, att vi ”hör till” ett sammanhang.

Vi har en inre drivkraft att få dessa behov uppfyllda och vi mår bra när vi de blir det. När behoven inte uppfylls mår och presterar vi sämre.

Hur pandemin påverkar vår motivation och energi

Pandemin och dess följder har förändrat förutsättningarna för oss på flera av dessa punkter. Vi kan inte resa som vi vill, oavsett om det gäller till jobbet, till semestern eller till något köpcenter. De sociala kontakterna blir ofta begränsade. Många jobba hemifrån och träffar inte sina kollegor regelbundet eller på samma enkla sätt som tidigare. De flesta av oss har fått begränsa vårt sociala liv i övrigt och umgås mindre med t ex vänner och träningskompisar.

Det innebär att vårt självbestämmande har begränsats då vi inte kan göra riktigt allt vi vill. Det blir också en större utmaning att känna oss kompetenta, då pandemin skapar en mängd nya och osäkra situationer som kan vara svåra att navigera. Dessutom blir det färre kontaktytor för oss att få återkoppling kring vad vi har gjort eller vårt beteende. Tillhörigheten har begränsats radikalt då vi inte kan umgås i samma utsträckning som tidigare. Många som arbetar hemifrån möter kanske inte andra människor under dagarna heller. 

Hur kan vi hitta motivation när vi jobbar hemifrån?

Öka motivationen hemma genom att förstå och vara medveten om dessa tre kategorier av behov. Då går det att se de nuvarande förutsättningarna och vad som behövs för att förbättra situationen.

Tydliggör vad du själv kan påverka. Det finns saker vi kan förändra och det finns det vi inte kan att förändra. Att praktisera acceptans är ett verktyg som kan minska osäkerheten och ge energi och fokus. Vissa saker kan vi inte ändra på just nu.

Fundera på om det finns områden som skapar osäkerhet. Uppmärksamma det som fungerar och blir gjort. Kanske går det dessutom att göra ännu bättre genom tydliga mål. Går det att få återkoppling på arbetet? En viktig nyckel kan vara att få någon annans kommentar på det man arbetat med. Arbeta också med självmedkänsla; att vara omtänksam mot sig själv. Det är utmanande tider och alla blir påverkade på olika sätt av som händer just nu.

På vilka sätt går det att öka känslan av tillhörighet? Går det att öka möjligheten till sociala kontakter trots restriktionerna? Kanske pröva att umgås genom promenader, videosamtal eller genom med sällskapsspel online? Finns det utrymme för att vara mer social i etablerade kontakter genom jobbet, föreningsliv eller liknande?

Glöm dock inte bort att se det som faktiskt är bra redan nu. I svåra tider kan det kan vara väldigt lätt att bara se det som känns jobbigt. Du kan också läsa våra tips om hur man tar hand om sig själv hemma under pandemin.

Hur kan du som chef motivera dina medarbetare?

Som chef ligger det ett stort ansvar för att det psykosocial arbetsmiljön fungerar i arbetet. När medarbetarna arbetar hemifrån krävs det oftast andra sätt att stötta dem.

  • Se hur du kan underlätta för medarbetarna att styra sig själv i vardagen. Var tydlig med mål och förväntningar.
  • Stötta möjligheten till utveckling och känslan av kompetens. Var framför allt noga med att ge återkoppling på arbetet, med fokus på vad som gjorts bra. Det behövs ofta i en större utsträckning när man jobbar enskilt än annars. Tillhandahåll vägledning och tydliga strukturer att förhålla sig till om det behövs.
  • Jobba mycket med tillhörigheten. Se till att varje medarbetare känner sig sedd och som en del av gruppen. Skapa möjligheter till social samvaro, t ex att det finns möjligheter att ”checka-in” i början av möten, en agendapunkt där man kan vara personlig och prata om hur det går och hur man mår på ett mer informellt plan. Andra aktiviteter som digitala fikastunder eller after-work via videokonferens kan också vara bra idéer.

Vi behöver ta hand om oss och de omkring oss

Pandemin har förändrat vår vardag och hur arbetet ser ut för många av oss. Många av de här förändringarna kommer att vara bestående även efter att pandemin har klingat av. Genom insikter om hur vår motivation fungerar kan vi skapa bättre förutsättningar för välmående och motivation även för de som jobbar hemma eller sitter enskilt under längre tider. Vi behöver alla fundera över hur vi på bästa sätt kan ta hand om oss själva och de omkring oss. Kunskap om de tre motivationsfaktorerna kan hjälpa en bra bit på väg.

Behöver du stöttning för att hitta energi och motivation? Vill du ha hjälp att må bättre, skapa motivation och nå dina mål? Genom coachning hjälper vi människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Oavsett om det gäller dig personligen eller din organisation är du varmt välkommen att kontakta oss! Boka gärna ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coachning skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Copy link