Mindfulness som en väg till autenticitet

Att vara autentisk är en tydlig väg till ökat välmående och bra relationer. Men hur kan man arbeta med sin autenticitet? Ett sätt är att träna mindfulness, som inte bara ger goda effekter för hälsa, minskad stress och högre välbefinnande. Bland effekterna finns också ökad självinsikt, mer balanserad självbild, mer autentiskt beteende och en större öppenhet i relationer, dvs en ökad autenticitet.

Mindfulness ökar självinsikten genom att öka medvetenheten om de egna tankarna, känslorna och förnimmelserna. Träningen i att inte värdera det som sker underlättar skapandet av en objektiv självbild. Detta, tillsammans med att man agerar mer mindfullt och medvetet, skapar grunden för ett mer autentiskt beteende. Dessa faktorer spelar också roll för hur man beter sig i relationer och ger förutsättningar för att vara mer närvarande och autentisk.

Som vi nämnt i ett annat inlägg är autenticitet att vara sig själv och utgå från den man innerst inne är. Autenticitet kan delas in i fyra delar: att ha självinsikt, att ha en objektiv självbild, att agera autentiskt och att vara öppen i relationer. Att vara autentisk har flera fördelar, bl annat högre välbefinnande, mer positiva kontakter med andra, kan vara skyddande i konflikter och kan ge djupare och bättre förhållanden. Men hur kan man öka sin förmåga att vara autentisk?

Ett sätt att arbeta med de olika delarna är att träna mindfulness. Mindfulness, att vara medveten om det som sker i varje stund, skapar möjligheter att arbeta med samtliga fyra faktorer av autenticitet.

Autenticitet och mindfulness

I en undersökning av mindfulness och dess koppling till autenticitet utgick man från fyra aspekter av mindfulness:

  • Att observera det som sker i och omkring en; tankar, känslor, förnimmelser
  • Att beskriva upplevelsen, men inte värdera eller analysera den men göra den tydlig och medveten
  • Att agera med medvetenhet och vara fokuserad och engagerad i det man gör. Motsatsen är att vara distraherad eller agera/reagera instinktivt.
  • Att acceptera stunden som den är utan att bedöma eller värdera om det som sker är bra eller dåligt.

Alla dessa aspekter av mindfulness är kopplade till autenticitet på olika sätt. Framför allt hjälper mindfulness till att öka självinsikten, man blir helt enkelt mer medveten om hur man fungerar genom att man lägger märke till sina egna tankar och känslor i högre grad.

Det finns en koppling till en objektivare självbild genom träningen i att beskriva och acceptera det som sker utan att analysera eller värdera det. Att agera autentiskt underlättas på två sätt, dels genom att beskriva det man upplever, dels genom övningen i att medvetet välja hur man vill bete sig. Det ökar medvetenheten och minskar tendensen att reagera automatiskt i olika situationer. Det finns även ett samband mellan mindfulness och öppenhet i relationer genom den ökade medvetenheten i att observera, beskriva och välja hur man vill agera. 

Mindfulness ger en bra grund för autentiskt beteende

Mindfulness är förknippat med en mängd fördelar för hälsa och mående. Det är också ett kraftfullt verktyg om man vill fördjupa sin autenticitet. Mindfulness ökar självinsikten genom att öka medvetenheten om de egna tankarna, känslorna och förnimmelserna. Träningen i att inte värdera det som sker underlättar skapandet av en objektiv självbild. Detta, tillsammans med att man agerar mer mindfullt och medvetet, skapar grunden för ett mer autentiskt beteende. Dessa faktorer spelar också roll för hur man beter sig i relationer och ger förutsättningar för att vara mer närvarande och autentisk. Att vara autentisk är tillfredsställande och bidrar till ett högre välbefinnande – både för en själv och för de relationer man har.

Mindfulness är ett fantastiskt sätt att träna sig på att vara närvarande i nuet och uppmärksamma vad som är, utan att döma. Att se världen som den är och träna tacksamhet och självmedkänsla. Vill du ha hjälp med mindfulness eller att reflektera över det som ger dig meningsfullhet? Genom coachning hjälper vi människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta oss gärna eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coachning skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Sept Commercial, Unsplash

Läsa mer?
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822–848.
Kernis, M. H., & Goldman, B. M. (2006). A Multicomponent Conceptualization of Authenticity: Theory and Research. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 283–357. https://doi.org/DOI: 10.1016/S0065-2601(06)38006-9

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link