Meningsfullhet som skydd mot stress och utmattning

Stress och utmattning är ett bekymmer i samhället idag, på många nivåer, men det har visat sig att meningsfullt arbete kan ge ett visst skydd mot utmattning och sjukskrivning. En förklaring är att man kan beskriva effekterna av utmattning som motsatsen till effekterna av att känna meningsfullhet.

Att känna meningsfullhet ger många fördelar

Att uppleva meningsfullhet i arbetet är kopplat till en rad fördelar. Det kan handla om högre välmående, bättre arbetsresultat, högre engagemang och tillfredsställelse i jobbet. Andra effekter kan vara lägre sjukfrånvaro, bättre sociala relationer och högre ansvarskänsla för såväl de direkta uppgifterna som för verksamheten i helhet. 

Stress kan ge stora negativa konsekvenser

Stress är som bekant ett av våra stora problem i samhället idag. Även om stress i grunden är en naturlig, livsviktig och ändamålsenlig funktion kan den få stora negativa konsekvenser. Framför allt är det bristen på återhämtning som gör att kropp och psyke nöts ned och fungerar allt sämre.

Vill det sig illa drabbas man av utmattning, man blir utbränd. Då har det gått så långt att det är svårt att fungera normalt. Symptomen på allvarlig stress kan variera. Man kanske blir lättirriterad, får sömnproblem eller svårt med koncentration och minne. 

Är utmattning kopplat till bristen på meningsfullhet?

Ett av de mest kända testen för att bedöma en persons grad av utmattning kallas för MBI, Maslach Burnout Inventory. Testet mäter tre huvudkomponenter: känslan av otillräcklighet, känslomässig utmattning och distans till arbetet. Intressant nog är det i princip motpolerna till vad meningsfullhet skapar, dvs arbetsresultat och tillfredsställelse, energi och fokus samt engagemang, ansvarskänsla och bra sociala relationer. Så att vara sönderstressad och utmattad kan innebära att man är på motsatt sida av skalorna som dem som känner att arbetet är meningsfullt.

Tre komponenter av meningsfullhet

Det är kanske inte heller så konstigt. Det finns tre viktiga komponenter i att känna meningsfullhet. Den första är att man har förståelse av hur omvärlden fungerar och hur ens liv hänger ihop. Den andra är att man känner syfte och riktning, man vet vad man ska sträva efter. Den tredje är att man känner att det man gör har betydelse, att man kan påverka sitt liv och sin omvärld på ett bra sätt som spelar roll för andra.

Meningsfullheten kan hamna i gungning under långvarig stress

De flesta som blivit utmattade har haft hög motivation och stort engagemang för sina uppgifter, men har haft för hög arbetsbelastning. Man kanske har kämpat länge med att hinna med allt som ska göras, men ansvar, krav och resurser räcker inte till. Det finns alltid  mer att göra och få möjligheter till vila och återhämtning. 

Detta kan leda till en känsla av att man aldrig blir färdig, att man inte åstadkommer något. Att det inte blir bättre hur mycket man än anstränger sig kan vara ett hårt slag för ens förståelse av hur situationen – och livet – fungerar. Det kan i sin tur leda till att man känner att man inte kan påverka situationen, att det man gör inte har betydelse. 

Om dessutom arbetsuppgifterna är många och/eller otydliga kan det vara svårt att känna förståelse för hur allt hänger ihop, hur man ska prioritera och vilket syfte man ska fokusera på. 

Alla de tre komponenterna av förståelse, syfte och betydelse kan alltså hamna i gungning vid långa perioder av stress. En del forskare menar också att utmattning handlar om en kris i relationen till arbetet. Det är också ganska vanligt att man efter en utmattning ser annorlunda på livet och väljer att ändra sina egna prioriteringar.

Öka meningsfullheten och motståndskraften mot stresspåverkan

Meningsfullt arbete kan alltså motverka risken för stressutmattning, något som också stöds av forskning. Att på detta sätt skydda sina medarbetare från utmattning och öka motståndskraften i organisationen mot stress kan vara en klok investering, både ekonomiskt och hälsomässigt. Detta arbete bör ske på två sätt. Dels att arbeta med organisation, kultur och ledarskap för att skapa förutsättningar för meningsfullhet och dels att ge medarbetarna möjlighet att påverka arbetet för att de personligen ska skapa och känna meningsfullhet.

Vad behöver ni för att arbetet ska bli mer meningsfullt? 

Är du nyfiken på mer om meningsfullhet, ikigai och hur man skapar det? Vi jobbar på en kurs för dig som vill utforska och skapa mer meningsfullhet och ikigai, steg för steg. Prenumerera på bloggen i rutan uppe till höger (eller under inlägget på en mobil) så får du mail om våra inlägg och mer information när kursen är klar för lansering.

Meningsfullhet är viktigt både för person och organisation. Vill ni t ex ha hjälp med syfte, ökad meningsfullhet eller jobbjustering/job crafting? Genom coaching, föreläsningar och utbildningar hjälper vi både privatpersoner och företag att arbeta med meningsfullhet för att tydliggöra fokus, öka motivation och skapa energi. Kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur vi skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Nathalie Désirée Mottet, Unsplash

Läsa mer:
Fouché, E., Rothmann, S. (Snr), & Vyver, C. van der. (2017). Antecedents and outcomes of meaningful work among school teachers. SA Journal of Industrial Psychology, 43(0), 10. https://doi.org/10.4102/sajip.v43i0.1398
Schnell, T. (2021). The psychology of meaning in life. Routledge.

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link